КАКВО СЕ СЛУЧИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В ПЕРИОДА ОТ 13 МАРТ ДО 13 АПРИЛ

Извънредното положение продължава вече точно месец.Беше обявено на 13 –ти март.През този един месец минахме през различни етапи от темата „коронавирус“. Работата на общината , обаче, продължи и продължава въпреки извънредното положение.Кои са най-важните от гледна точка на обществеността проблеми, по които работихме през последния месец:
• Одобрен е проектът за рекултивация на старото депо на Тервел.То се намира до лозята, край новия път за претоварната станция.Проектът беше внесен на 9 декември миналата година и се финансира от Оперативна програма“Околна среда 2014-2020“.Смисълът от него е, че Общината ще се сдобие с нови 19 дка обработваема земя, след като отпадъчното тяло на депото се рекултивира върху 14 дка от общо 33-те дка замърсени с отпадъци.Предстои подписване на договор за финансиране, провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител и едва тогава работата по рекултивацията може да започне;
• Внесен за оценка във Фонд“Социална закрила‘ на 30 март е проект за направа на нова покривна конструкция на единия от корпусите на сградата на дома за стари хора в с.Полк.Савово.Въпреки , че няма течове, покривът се нуждае от смяна, защото настоящата конструкция е неустойчива при ураганни ветрове.Новата ще бъде с метални ферми, дървена конструкция и керамично покритие.Предстои оценка на проекта;
• Внесен е проект за модернизиране на системите за улично осветление на населените места Тервел, Жегларци и Зърнево.Той е в процес на оценка и е по т.нар.Норвежки механизъм.Средствата по програмата са изключително ограничени , но въпреки нищожния шанс за одобрение, Общината подготви проект и го внесе на 20 март;
• Внесен беше проект за осигуряване на топъл обяд за 33 работни дни на 170 души от различни населени места в Община Тервел - за облекчаване на ежедневието на засегнатите от пандемията.Проектът беше внесен на 10 април и ще се финансира от Фонд за европейско подпомагане;
• Подготвя се проект за осигуряване на патронажна грижа за други 54 уязвими лица от общината.Те ще се подпомагат до 31.12.2020 г. , като проектът ще се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.Крайният срок за внасяне на проекта е 28 април;
• Избран е изпълнител за ремонт на паркингите на блок 5 в кв.“Изгрев“, блоковете зад РПУ и пожарната и блоковете между детската площадка и музея.В момента се проектира, след което строителството може да започне;
• Обявени са и са в процес на оценка обществени поръчки за избор на изпълнители за основен ремонт на покривите на училището в с.Зърнево, на СУ“Йордан Йовков“ в гр.Тервел, и на шест улици ( една в Тервел и шест по селата);
• Оценяват се офертите за разширение на физиотерапията в Тервел по Проект“Красива България“;
• Изпълнение са по-нискобюджетните договори, финансирани с капиталови разходи от бюджет 2020 – доставена и монтирана е помпа за сондажа за вода в с.Полк.Савово, утре ще се монтират люлки за деца в шест села и в една детска градина в гр.Тервел;
• Подготвят се обществени поръчки за закупуване на сметосъбиращ автомобил и за ремонт на покрива на Блок 1 (общински блок);
• Направи се ревизия на общински маломерни имоти, които до този момент са се обработвали, без от това общината да е събирала приходи.Направена е промяна в общинска наредба и се готви процедура за договориране на имотите с наематели срещу заплащане на наем за една стопанска година;
• Подготвени бяха всички материали, които трябваше да се разгледат и бяха разгледани на заседанието на общинския съвет на 31 март;
• Започна ремонт на клуб на пенсионера No 2 в гр.Тервел.Ремонтът се извършва от служители на общината, закупуват се само материали за работа.Непосрествено преди да бъде обявено извънредното положение завърши ремонтът на клуб на пенсионера No 1 в Тервел;


Сервизно помещение в Клуб 2 в Тервел преди ремонта


Същото място в клуба днес

• Всички отдели на аминистрацията работиха , спазвайки мерките за предпазване на населението – плащаха се данъци, извършваха се услуги по гражданско състояние и други общински услуги, приготвяше се и се разнасяше храна на възрастните хора.

В този един месец Общината претърпя и щети – извън тези, които са свързани с преодоляването на последиците от епидемията.След причинен пожар , за който все още тече разследване, на 14 март (събота) изгоря колекторът към пречиствателната станция. Щетата за общината е 180 000 лв. с ДДС.Колекторът е част от приключилия през 2014 година воден цикъл, финансиран по ОПОС . Сега се полагат усилия, за да се осигури финансиране , с което да се възстанови унищожения колектор. Извършителят все още не е известен.

Публикувано на 13 Apr 2020