ЦВЕТЕН ВЕЛИКДЕНСКИ АКЦЕНТ В ТЕРВЕЛ

В навечерието на Лазаровден, Цветница и Великден в град Тервел бе поставена тематичната Великденска украса. Тя е разположена в три точки в централната градска част- традиционно пред сградата на Общината, над големия фонтан на площада и в градинката пред читалището.
И този път, както преди Коледа и Баба Марта, украсата е изработена от отпадъчни и подръчни материали, без да са изразходвани хиляди левове от общинския бюджет. Заданието за вида на украсата е от Община Тервел, а изработката на елементите отново е дело на образователните медиатори, работещи в проект на детските градини, финансиран по ОП НОИР „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
Вярно е, че в момента вниманието на всички е насочено към борбата с COVID-19, но не трябва да забравяме, че в живота мъката и радостта вървят ръка за ръка. А какъв по-хубав момент от настъпването на пролетта, от събуждането на природата за нов живот. А предстоящият празник Великден символизира вярата във Възкресението, в чудото, в надеждата за по- добър живот за всички нас. Това е символиката на елементите от празничната украса: Великденските яйца пред читалището са в премяна от традиционни шевици, подредени в две „хора“, представящи идеята за приемствеността в традициите в нашия град; „семейството“ на петела, кокошката, малкото пиле, току-що излюпеното пиленце и останалите пъстри яйца са традиционни символи на празника за нас, българите. Символично над кошницата с яйцата виждаме и най-големия символ на надеждата- бялата лястовица. Образът на възраждащата се природа виждаме и в композициите от цветя и животни, разположени отново в градинката пред читалището. Те вече се използват като кътове за снимки на малките жители на Тервел.
Да си пожелаем здраве в семействата на всички жители на община Тервел!
Публикувано на 10 Apr 2020