ИНФОРМАЦИЯ 19.03.2020 г.

НОВИ ПЕТ ЛИЦА СА С НАЛОЖЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
На 19 март Община Тервел бе уведомена от РЗИ Добрич за налагане на задължителна карантина на още пет граждани на общината – четирима от тях живеят в с.Зърнево и един в с.Божан.
Общо лицата с наложена задължителна карантина в общината към този момент са осем – двама в Тервел и един в с.Попгруево, за които вчера съобщихме.На 28 март изтича срока за каранината на последното по ред карантинирано лице.
Изясняваме на всички граждани, че задължителна карантина на лице от Община Тервел има право да налага само Регионална здравна инспекция в гр.Добрич. Инспекцията получава информация за завърнали се от рискови страни и населени места граждани от службите по граничен контрол, от личните лекари, от общините, от гражданите, от полицейските управления и дава информация на полицейските управления, общините и личните лекари кои лица са поставени под задължителна карантина.
Вчера общината направи заявка до РЗИ за тестове за установяване на коронавирус, които ще закупи и ще предаде за ползване на личните лекари в общината.
Обръщаме внимание, че в Община Тервел се приемат регулярно сигнали от граждани, които съобщават за свои познати, завърнали се от рискови зони. Това съдействие е ценно за опазване на средата , но преобладаващата част от подаващите сигнали твърдят, че са разговаряли със завърналото се от рискова зона лице, без да обсъдят с него въпроса за това, че то следва да спазва пълно ограничаване на контактите си и да остане в домашна среда . Считат, че някой друг, например някой от общината , трябва да направи това. Припомняме Ви, че опазването на хората от заразяване става с общи усилия.Нагласата за това, че някой друг трябва да се погрижи за това да си дезинфенцираме входа, да си купим маски, които вече има по аптеките в града, да говори с нашия завърнал се от чужбина или от Банско близък, че докато не бъде или ако не бъде включен в списъка за карантина от РЗИ , трябва да си стои у дома и да не рискува здравето на останалите, няма да ни помогне.
Информираме Ви регулярно за всички предприети от Община Тервел мерки и съдействаме с материали и помощ на много широк кръг от институции, вкл. и на медицинските лица и ще продължим да го правим, но не можем да бъдем във всеки дом и на всяко място, където се срещат и разговарят хора.В тази извънредна ситуация, всеки гражданин трябва да загърби дребнотемието и да подчини действията си на това да предпази себе си и близките си от заразяване с вируса.

Публикувано на 19 Mar 2020