ИНФОРМАЦИЯ За актуалната обстановка в Община Тервел

В населените места от нашата община през последните пет дни са се завърнали от страни, определени като рискови по отношение на епидемията от корона вирус общо 62 души.Три лица са с наложена карантина – едно лице в с.Попгруево и две лица в гр.Тервел.Трите лица са водачи на тежкотоварни автомобили в транспортната фирма в града.
По отношение на пътуващите шофьори на камиони и във връзка с множеството запитвания на граждани в общината разясняваме следното:
На 17.03.2020 г. беше публикувана заповед на Министъра на здравеопазването, в която се указва, че за българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от т.нар. рискови държави , се установяват следните мерки:“ за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни, за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача“ , т.е движението на шофьорите за превоз на суровини и стоки в чужбина не е ограничено, но за времето, в което са в домовете си в Община Тервел,те трябва да бъдат под карантина.
По отношение на останалите въпроси, които вълнуват гражданите:
Организирано е да бъдат пръскани с разтвор на хлорна вар над 50 публични места в гр.Тервел, сред които: входове на банки и банкомати, аптеки, магазини за хранителни стоки, заведения, приготвящи храна за дома, спортни и детски площадки.Пръска се два пъти дневно от служители на Община Тервел.
Двама здравни асистенти, наети по проект на Община Тервел осигуряват режим на пропускане в аптеките в града, с цел недопускане на струпване на хора в аптечните помещения и спазване на дистанция на чакащите пред тях.
Маски за лице се шият в „Дека“ ООД и в дома за стари хора (инициатива на домуващите и персонала). Осигурени са маски за комунални работници, служители, които работят с граждани в общината и в други институции. Маските са за многократна употреба и следва да се изпират с топла вода (най-малко 60 градуса). Предстои и втора доставка на маски, които ще служат за резерв за бъдещ период.
Указано е чрез заповеди на кмета на Община Тервел кои са задължителните мерки за защита, които населението и фирмите трябва да спазват.
Днес ще бъде издадена и заповед за въвеждане на вечерен час за малолетни и непълнолетни лица.
Общината има готовност да предоставя чрез служителите на домашния социален патронаж услугата закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост за възрастни хора, които нямат близки в населените места от общината.Към момента се установява, че самотните възрастни хора се подпомагат от техни съседи.Въпреки това, в случай, че възникне необходимост от закупуване на лекарства и храни и няма познат човек, който да помогне, възрастните хора могат да се обаждат на телефона в Община Тервел: 05751 2070, на който отговаря техническият секретар на Кмета на общината.
За пореден път призоваваме гражданите да ограничат излизанията си до най-неотложните случаи. Възрастните хора да избягват да посещават места, където има голям човекопоток.

Публикувано на 18 Mar 2020