Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ОБЕКТ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2020 Г. ОБНОВЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА No 1 В ГРАД ТЕРВЕЛ


Външен вид

Най-старият клуб на пенсионера в Тервел отдавна чакаше разрешение на въпроса за лошата си материална база.Обективността изисква да кажем, че тук не става дума за някога хубав клуб, който сега има нужда от освежаване. Всичко в клуба показваше, че някога , преди десетилетия, сградата е била пригодена за клуб на пенсионера, без в нея да са били направени сериозни вложения. Постройката е от метал, с железни неотваряеми прозорци, със стари метални врати, таван , обшит с шпертплатови плоскости, самоделна ел.инсталация, пригодени за ползване като санитарни възли помещения, стара чугунена мивка , под с мозаечни плочи и много стари и увредени мебели, представляващи произволен сбор от стари полирани и матирани части от характерните за седемдесетте години на миналия век „секции“.


Кухня

През последните години бе направен нов покрив, което сега е добра отправна точка, тъй като помещенията са сухи и подходящи за реновиране.И то започна, веднага след началото на тази година. С помощта на членовете на клуба бяха освободени всички помещения. Концепцията за ремонта бе подчинена на идеята да се извърши ремонт със „собствени сили“ – като се закупуват строителни материали от избраните доставчици на Общината и се изпълняват строителни работи от квалифицирани щатни служители, работещи в различните звена в Община Тервел.


Мокри помещения

Изпълнени бяха следните дейности: подмяна на ел.инсталация, подмяна на ВиК инсталация, основен ремонт на санитарни възли, обособяване на кухненски помещения, подмяна на стара облицовка на тавана, нова облицовка на част от стените , подмяна на стара метална дограма с нова PVC, полагане на нова настилка от гранитогрес в мокри помещения, поставяне на нов балатум в зала, боядисване на стени и тавани , ново обзавеждане на кухненските помещения и залата, освежаване на външните фасади на сградата, мебелиране и снабдяване с уреди на кухненските помещения, нови маси и столове за залата.

Основна зала

Общата сума, която общината разходва за ремонта и обзавеждането на най-стария клуб на пенсионера в общината е 13 444 лв. с ДДС.


Предверие към кухня

Всички дейности се извършиха с помощта на работници и служители от Община Тервел. Не са използвани услугите на фирми, с изключение на местна фирма, изработила дограмата. Община Тервел и ползващите клуба граждани изказват своята благодарност за добре свършената работа на: Красимир Господинов (отговорник за поддръжката на ДГ „Здравец“ в гр.Тервел), Рафкъ Мехмед и Недко Недев (поддръжка на ДГ“Детелина“ в гр.Тервел), Игнат Иванов (работник поддръжка в Община Тервел), Иван Гайтанджиев (работник по ВиК инсталации в Отдел“Просвета“), Венко Стратиев (отговорник за претоварна станция и ел.техник), Георги Георгиев (работник претоварна станция и ел.техник), Любен Василев и Иван Петков (работници в клуб на пенсионера ) .В ремонта взеха участие и работници по проект BG05M9OP001-2.018-0022 “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“ от с.Орляк. За доставката на материали и инвеститорския контрол на обекта отговаряха Янка Симеонова и Никола Костов – служители на Община Тервел. Всички дейности по ремонта и обзавеждането бяха инициирани и координирани от Зам.Кметовете на Община Тервел Велчо Велчев и Дияна Илиева.


Ретро кът

Всички помещения бяха декорирани от домакините на дома, ръководени от отговорника им Димитричка Радева с традиционни за селата на общината носии, облекла и предмети.Множество снимки красят стените и напомнят на домакините за преживяванията им на фестивали, събори и празници.


Санитарен възел

Клубът , вече обновен, ще отвори врати за своите членове на празничния Осми март.
Желаем на ползвателите на клуба да посрещат заедно много празници и добри гости в него!
Предстоят още десетки малки обекти за текущ ремонт в населените места в общината – ограждане на храмове, гробищни паркове, площадки за игра, клубове, спирки.Сухата и топла зима позволи да се акцентира върху работа за окастряне и прочистване на гробищни паркове, язовирни стени и други обекти за обществено ползване.Дейностите бяха изпълнени също от служители на Звено ‘Чистота“ при Община Тервел и работници по проект BG05M9OP001-2.018-0022 “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“ от селата Каблешково и Орляк.

Публикувано на 06 Mar 2020