Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 НОВО НАЧАЛО И ПРИЯТЕЛСТВОДоговор за сътрудничество по международен образователен проект „АЗБУКА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“ беше подписан между ДГ 1 „Детелина“ гр. Тервел и ДГ “Casuta de turta dulce” от гр. Констанца, Румъния. Целта на проекта е установяване на приятелство и сътрудничеството между деца и учители, стимулиране и насърчаване на творческия капацитет и развитие на партньорските взаимоотношения между двете детски градини. Идеята ни е да накараме децата да живеят в хармония и приятелство, и да възпитаваме чувство на любов и отговорност към родина и народ. Планирани са разнообразни съвместни дейности, свързани с изработване на презентации, фото албуми, флаери, брошури мартеници, изложби, местни празници и обичаи, които ще бъдат качени на страницата на предстоящия проект. Продължителността на проекта е 7 месеца, от 01.02.2020г. до 31.08.2020г. Предвидена е и трансгранична обмяна на опит между учителите в двете детски градини през месец май и месец юни.


Дейностите по проекта започнаха. На първо време децата ще се запознаят помежду си. Как? Всяка възрастова група ще създаде фотоалбум „За моите приятели“ със снимки от различни моменти и преживявания на децата в детската градина. Освен това малчуганите от двете детски заведения ще изработят мартеници, поздравителни картички, които ще разменят помежду си. В колетите, които ще изпратим, освен албуми и мартеници ще си разменим флагове на Общините ТЕРВЕЛ и КОНСТАНЦА, и националните флагове на България и Румъния. Всеки партньор ще създаде кът на проекта „АЗБУКА НА ПРИЯТЕЛСТВТО“, който ще бъде изложен на видно място във всяка детска градина и ще отразява реализираните дейности по проекта.Децата подготвят подаръци за приятелите си от РумънияПубликувано на 05 Mar 2020