Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНЕСЕ ПЪРВИЯ СИ ПРОЕКТ ЗА НОВАТА 2020 ГОДИНА

С него общината кандидатства пред Проект „Красива България“ за разширяване на физиотерапевтичния сектор на медицинския център в гр.Тервел. Сектор „Физиотерапия“ е част от Медицински център – Тервел.Медицинският център е собственост на Община Тервел, заемащ част от сградата на закрита общинска болница в гр.Тервел и е единствено лечебно заведение за извънболнична помощ , функциониращо на територията на Община Тервел. В него са устроени кабинети на лекари – специалисти, работещи в медицинския център, сектор по образна диагностика , медицинска лаборатория и сектор за физиотерапия. Сградата, в която се помещава медицинският център е обект на общинска собственост. В сектор „Физиотерапия“ са оборудвани и работят кабинети за терапия с лазер и нискочестотни токове,както и помещение за работа с пациенти с проблеми на опорно-двигателния апарат. Услугите, предлагани в сектора се ползват от пациенти от всички населени места в общината. Работата с пациентите е организирана в част от помещенията на сектора - ремонтирани и оборудвани от Община Тервел посредством проект по ОПРР през 2013/2014 г. Съгласувано със завеждащия сектора лекар-физиотерапевт е направено проучване за нуждите на населението от ползване на допълнителни физиотерапевтични процедури и е установена необходимост от организиране на следните нови за района на Община Тервел физиотерапевтични процедури: парафинотерапия, терапия с луга, магнито, крио и пресотерапии.
В съседство с работещата част на сектора по физиотерапия и свързани посредством топла връзка с него са разположени свободни, нуждаещи се от преустройство и ремонт помещения на бивше болнично отделение. Тези помещения са обект на интервенция в настоящото проектно предложение, предвиждащо преустройство и ремонт на същите с цел приобщаването им към сектора по физиотерапия.Преустройството обхваща 7 съществуващи помещения, тоалетна и централен коридор, които се трансформират в две помещения за процедури на пациенти, кухня за парафин и луга, съблекалня, санитарен възел , пригоден за ползване и от хора с двигателни проблеми, складове за чисто и употребявано бельо, стая за персонал, коридор със зона за изчакване и почивка и централен коридор (осигуряващ връзка със съществуващия физиотерапевтичен сектор).Общата площ за интервенция по проекта е 160,42 кв.м.Ще се изпълнят следните основни групи СМР:подмяна на фасадна и вътрешна дограма, топлоизолиране на североизточните помещения отвътре, обработка на вътрешните стени с гипсокартон, вкл.преградни стени от гипсокартон, направа на окачен таван в коридора, направа на нова настилка от теракота в новообразувания санитарен възел, направа на облицовки от фаянс в приложимите части от помещенията,боядисване на стените и таваните с латекс.Проектът включва още изграждане на нови участъци и ремонт на съществуващи такива от съществуващите инсталации за ЕЛ, ВиК и ОВ. Съществуващите подови настилки от мозайка във всички помещения, с изключение на санитарния възел, се запазват в досегашния си вид.
За преустройството е изготвен технически проект по всички приложими части, както и доклад за енергийна ефективност.Издадено е разрешение за строеж .Сградата на медицинския център е с осигурена достъпна среда – рампа на входа на сградата и платформа за придвижване между етажите.Лечебното заведение е на три етажа, като секторът за физиотерапия, вкл. и частта за преустройство и приобщаване към него, която ще бъде създадена чрез изпълнение на настоящия проект ( в случай, че последният бъде одобрен), е разположен на етаж втори от сградата.

Публикувано на 07 Jan 2020