Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА

Фаталният петъчен тринадесети ден от месец декември беше изпълнен с положителни емоции за ученици от Община Тервел, които участваха в изпълнението на Дейност 8 „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“ от проект BG05M9OP001-2.018-0022-2014BG05M2OP001-C01“Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“. Община Тервел е водеща организация по проекта, а МИГ Тервел-Крушари е партньор при изпълнението на дейността.Преди старта на кулинарната изложба , младите хора се запознаха с работата на центъра за социални услуги в с.Коларци.Той, от своя страна, е построен и оборудван чрез общински проект, финансиран от МИГ Тервел-Крушари.
На 13 декември децата и техните ръководители участваха в кулинарна изложба, която се проведе в Центъра за социални услуги в с. Коларци.В изложбата участие взеха ученици от СУ“Йордан Йовков“, ПГТО „Дочо Михайлов“ и Обединено училище „Д-р Петър Берон“ с.Коларци.Домакини бяха учениците от с.Коларци, които трета поредна година се обучават в професионална паралелка и ще придобият професия в сферата на кулинарията.
Всяко училище сформира отбор от 6 ученика, които участваха в изработването на кулинарни изделия в три кръга:
- Студен сандвич с коледна украса;
- Торта с коледна украса;
- Бонбони.
Емоциите бяха много, вкусните моменти – също. Гост на проявата бе г-н Велчо Велчев – Зам.Кмет на Община Тервел.Всички продукти и необходими инструменти бяха осигурени от организаторите - Община Тервел и МИГ Тервел-Крушари.Всяко от училищата получи грамота за участие.


Публикувано на 19 Dec 2019