ИЗБОРИ ЩЕ ИМА В 15 СЕЛА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: КОИ СА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА СЕЛАТА

За с.Балик: Джемалдин Ахмед от ПП ДПС, Ханъмсер Асан от ПП ГЕРБ, Димитър Радев от КП“БСП за България“.

За с.Безмер: Галя Рашева от ПП ВОЛЯ, Гьоксел Мюрсел от ПП ДПС, Бейхан Ахмед от ПП ГЕРБ, Милен Николов от КП“БСП за България“, Борис Радев от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с. Божан : Ердинч Мехмедов от ПП ДПС, Сезгин Мехмед от ПП ГЕРБ, Атидже Испа от КП“БСП за България“, Ерджан Мехмед от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с.Бонево: Шефкъ Джефер от ПП ДПС, Мустан Мустан от ПП ГЕРБ, Салим Феим от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с.Главанци: Междие Насъф от ПП ДПС, Али Амид от ПП ГЕРБ, Марийка Русева от КП“БСП за България“, Елмаз Мехмед от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с.Градница:Мехмедали Мехмедали от ПП ДПС, Танер Ниязи от ПП ГЕРБ, Неджати Феим от КП“БСП за България“.

За с.Жегларци: Муталиб Халил от ПП ДПС, Марияна Колева от ПП ГЕРБ, Величка Атанасова от КП“БСП за България“.

За с.Зърнево: Юнал Хамид от ПП ДПС, Гюлай Бекир от ПП ГЕРБ, Бекир Хюсеин от КП“БСП за България“.

За с.Каблешково: Алтан Сиязим от ПП ДПС, Георги Николов от ПП ГЕРБ, Радослава Петрова от КП“БСП за България“, Шенол Хасан от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с.Коларци: Фикрет Мюрсел от ПП ДПС, Тефик Ибрям от ПП ГЕРБ, Веселин Вълев от КП“БСП за България“, Кемал Назифов от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с.Орляк: Юркие Мустафа от ДПС, Мустафа Ибраим от ПП ГЕРБ, Тургут Тефик от КП“БСП за България“.

За с.Нова Камена: Маринела Димитрова от ПП ГЕРБ и Петър Петров от КП“БСП за България“.

За с.Полк.Савово:Мерткан Исмаилов от ПП ДПС, Руждет Курбан от ПП ГЕРБ, Рейхан Сабит от КП“БСП за България“.

За с.Попгруево:Февзи А. Османов от ПП ДПС, Басри Халидов от ПП ГЕРБ, Февзи Х. Османов от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.

За с.Честименско:Боян Маринов от ПП ВМРО-БНД, Незиля Насуф от ПП ДПС, Мария Петрова от ПП ГЕРБ, Садифе Юсмен от КП“БСП за България“.

Публикувано на 25 Sep 2019