ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕСЕННИЦИТЕ И ЖЪТВАТА ИМ ПРЕЗ ТОВА ЛЯТОВ Община Тервел има общо 333 000 дка обработваема земеделска земя, която се стопанисва от 710 земеделски стопанства.През тази стопанска година с есенници е засята около 37 % от земята .
Най-голям е делът на пшеницата - 110 382 дка. Пшеница има във всичките 26 землища на територията на Общината. Най-големи площи с тази култура са засяти в землището на с.Орляк – 11 700 дка. В землището на с.Безмер се отглеждат 8 952 дка, а за с.Жегларци пшеничните ниви са 8 530 дка. Жътвата на пшеницата вече започна.Стопаните съобщават , че са ожънати около 30 % от площите. Към този момент добивите, по данни на земеделци, са около 560 кг/дка.Съобщено е за 159 дка пропаднали от измръзване посеви с пшеница.
Рапицата също е предпочитана култура в общината. Засети са 8 752 дка с рапица.Тази култура се отглежда в 11 землища. В землището на с.Мали Извор има площ от 2 114 дка, а в землището на с.Брестница – 1817 дка. В останалите землища площите с рапица са до 500 дка.Стопаните съобщават за големи поражения от измръзване върху рапицата . Жътвата на рапица започна на 3 юли.Все още няма данни за среден добив на дка.За Област Добрич прогнозният среден добив на рапица се движи между 220 и 290 дка по данни на службите по земеделие.
С ечемик са засяти 2342 дка, разпределени в 15 землища. Най-много ечемик се отглежда в землището на с.Коларци – 793 дка, а в останалите землища площите заети с ечемик са от няколко десетки декара до 374 дка в землището на с.Божан.Жътвата на ечемик е приключила, а стопаните съобщават за среден добив от ечемик от 450 кг/дка.Няма данни за пропаднали площи от тази култура.
Само един земеделски стопанин в общината е засял лимец – малко над 100 дка от тази нашумяла през последните години култура се отглежда в землището на с.Каблешково.
Тази година, за първи път в Община Тервел , за земеделската общност в общината бе организирано събитие за откриване на жътвата. Инициатор и организатор на събитието бе Нели Денева-гл.худ.р-л на ДФТА „Калинка Вълчева“ и на танцов клуб „Добруджанци“. Във финансирането на проявата участие взеха самите земеделци, помощ оказа и Община Тервел. Земеделската среща бе жест от клуб „Добруджанци“ и всички фенове на фолклора в нашата община към хората, които отглеждат хляба на Добруджа. За тяхно здраве и благополучие бе отслужен водосвет, за успех на работата им бе представен ритуал за зажънване, за тях пяха и свириха талантливи певци и музиканти от цяла Добруджа. Веселието на малки и големи тервелчани беше някак по-различно , защото дрескод на събитието бе добруджанската носия.А тя, определено, бе източник на магия – магията да се пренесеш с машина на времето някъде преди 200 години – на зелена поляна, с огън, български песни и танци, с насядали край празнични софри на земята възрастни и деца . Така е било и нека така да бъде. За да пребъде чрез нас българският ни корен. Тук, на родната добруджанска земя.Публикувано на 03 Jul 2019