Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРИЕТ Е ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ПРОЦЕДУРИ НА ХОРА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На последното заседание на Общински съвет Тервел (30.05.2019 г.) бе приет Правилник, с който Общината ще подпомага семейства и двойки, които имат репродуктивни проблеми.Със средства до 3000 лв. ще се подпомагат семейства или двойки, които имат обективни причини да не се възползват от финансираните от републиканския бюджет процедури на центровете за асистирана репродукция – най-често полагащите се пити в до 4 процедури са изчерпани. С до 3 500 лв. ще се подпомагат ползващите за процедурата донорски генетичен материал.Определени бяха и общинските съветници, които заедно с представители ан администрацията и медици ще разглеждат заявленията и документите на двойките и семействата.В комисията ще участват общинските съветници Диана Йорданова и Галина Тончева.
Средствата за подпомагане ще се разчитат всяка година в общинския бюджет.За тази година не са разчетени средства, но общината има готовност да осигури такива за подпомагане на една двойка или семейство чрез компенсирани промени в бюджета си.
Действията да бъде създаден механизъм за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в нашата община бяха предприети, след като се установиха такива необходимости.Обозначиха се няколко двойки и семейства, които са включени в програми за асистирана репродукция и за които съществува риск да не се сдобият с рожба в рамките на осигурените им четири опита.
Новият механизъм, разработен от общината е стъпка в действията на местната власт за преодоляване на демографските проблеми , характерни за голяма част от територията на страната.
В предходните няколко години в Община Тервел чрез инвитро процедури са заченати и родени общо 11 бебета, между които и три двойки близнаци.
Вносител на предложението за приемане на правилника е инж.Симеон Симеонов – председател на Общински съвет Тервел.Начинанието получи подкрепата на всички общински съветници.

Публикувано на 31 May 2019