Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ДЕВЕТИ МАЙ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛНякои го честват като Ден на Европа, други като Ден на победата над хитлеризма и фашизма.Антагонизмът между двата празника тук е напълно излишен.Най-малкото, защото Европа днес нямаше да е същата – свободна, достъпна,толерантна, ако Втората световна война не беше свършила с тази победа над хитлеризма и фашизма.Двата празника не са взаимно изключващи се, те се допълват.Разбира се, най-изстрадали от жестоката война са русите.Те са и хората, в чиято култура темата за войната, героизмът, саможертвата,победата са широко застъпени.Няма поколение, родено след 1945 година в България, което да не е чувало знакови руски военни песни.
На Девети май, деца от трите детски градини в град Тервел, участници във фестивал „Пусть всегда будет солнце“, представиха на скромно общоградско тържество научени от тях руски стихове и танци. Детска градина „Детелина” N 1 бе представена от Анастасия Карпенко от четвърта подготвителна група, която изпълни стихотворение „Про бабушку”.Детска градина „Здравец“ N 2 участва със стихотворение „Школу“ , изпълнено от Исмаил Сезгин Яшар на 6г. и танц „Неваляшки” , поставен от подготвителни групи „Щурче” и група „Калинка”, с р-ли Цанка Златева и Василка Йоргова. Детска градина „1-ви юни”- гр.Тервел зарадва публиката с танц“Калинка“ и песен „Разцветали яблани и груши“.Ръководителите на децата са Ст.Денева и Цв.Райчева.
Поздравително слово към гостите на празника поднесе г-жа Йорданка Георгиева, преподавател по руски език на децата – участници и представляващ дружеството на любителите на руската култура в Община Тервел.

Публикувано на 16 May 2019