ДВЕСТА И ЧЕТИРИДЕСЕТ КИЛОГРАМА КАПАЧКИ СА СЪБРАНИ В ТЕРВЕЛ В ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА КАМПАНИЯТА
Участници в кампанията от Тервел

След като пред сградата на общината бе монтирано сърце-контейнер, в него започнаха да постъпват събраните от гражданите капачки.При първото им предаване те са 150 кг., като в това количество се включват и голям обем капачки , събрани от нашата съгражданка Юлия Дичева.Само ден след предаването на събраните капачки, сърцето отново е препълнено.Още деветдесет килограма капачки ще бъдат предадени на организаторите на кампанията в гр.Добрич.Юлия Дичева със събраните у нея капачки

Припомняме, че в момента тече кампания за събиране на средства за закупуване на ново родилно легло за МБАЛ Добрич.Събраните капачки в Тервел са нашия принос за начинанието.След като целта бъде постигната, организаторите ще обявят следваща цел- отново вид апаратура за МБАЛ Добрич.В края на миналата година те са успели да закупят и дарят пациентски монитор за родилно отделение на болничното заведение.


Публикувано на 22 Apr 2019