ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ЧЕТИРИ МАЛКИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ БЯХА ОДОБРЕНИ НА 19 АПРИЛ

Макар и малки като размер на финансирането, одобрените проекти са важни за Община Тервел и нейните граждани.Най-малкото , защото засягат хората от три села и радват възрастните хора от дома в Полк.Савово.Какви са проектите?
Първите три са за кампанията „Чиста околна среда“ на ПУДООС.В края на м.февруари внесохме три проекта.Единият е за с.Кочмар и предвижда оформяне на зелената площ в центъра на селото.Ще се доставят бетонова маса с пейки с плот за игра на шах и табла, пейки, бетонови кошчета и комбинирано детско съоръжение с къщичка с покрив, кула, пързалка и рампа за катерене.Ще се посадят 70 бр. нови храсти по периферията на зелената площ.Ще се изработи и монтира табло с изображения и наименования на растителни и животински видове от родния край.
Вторият проект е за с.Зърнево.Целта е зелената площ зад читалището да се облагороди и да се ползва от младите хора в селото.Ще се достави бетонова маса за игра на тенис на открито, пейки, бетонови кошчета и комбинирано детско съоръжение с къщичка с покрив, кула, пързалка и рампа за катерене.Ще се посеят 120 бр. туя, които да маркират границите на малкия парк.
Третият проект е за с.Кладенци.В това малко и отдалечено от общинския център селце има нужда от място за отдих както на възрастните хора, така и на малкото живеещи или гостуващи в селото деца.Проектът предвижда доставка на бетонова маса с пейки с плот за игра на шах и табла, доставка на детска беседка с маса и пейки, поставяне на пейки и кошчета, засаждане на 70 бр.храсти. Тук е помислено за пътуващите ежедневно до училището в с.Нова Камена деца. Спирката, която те ползват ще бъде „облечена“ в нова премяна – чрез декориране с устойчиви на атмосферни условия табла с цветни илюстрации с екологична тематика.
Четвъртият одобрен проект е за реализиране на пето юбилейно издание на фестивал „Златна възраст“ на дома за стари хора. Бюджетът на проекта ще бъде разходван за закупуване на сценични костюми и тениски с логото на фестивала за всички над 80 участници от домове за стари хора, закупуване на витрини и материали за направа на кът в дома за историята на фестивала и други материали, обезпечаващи организирането и провеждането на събитието.
Общата стойност на четирите проекта е 38 500 лв.
Изказваме благодарността си за оказаната подкрепа на нашите проекти на народните представители от Добрички район г-н Йордан Йорданов и г-жа Даниела Димитрова.

Публикувано на 22 Apr 2019