Полезно е да си добър, приятно е да си победител в ПГТО „Дочо Михайлов”

В ПГТО „Дочо Михайлов” продължава да се търси логиката на доброто. Благотворителността е ключов индикатор за това. Учениците биват мотивирани, като се изгражда в тях вяра, че могат да бъдат полезни. Едно училище, което учи учениците да бъдат хора. От участието си в националния конкурс „Коледари с блага вест и здраве” на НЕК Юнеско, ПГТО „Дочо Михайлов” получи Трето място в категорията „Пресъздаване на обичаи” с възстановка на обичая ,,Коледуване”. Награда за ПГТО „Дочо Михайлов” и в категорията най-голям дарител - чрез серия от инициативи бяха събрани средства в размер на 2235,00 лева за каузата на ННЕК Юнеско за „Национален дневен център за лечение на деца с онкологични заболявания”.
На 28.03.2019г. учениците с помощта на доброволците от програма Еразъм+ проведоха тренинг - обучение в музея с приятели от „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” /ЦНСТДБУ/ - гр.Силистра. Запознаха се с дейностите на европейските доброволци в организацията, разгледаха експозицията на музея и забележителностите на града. Ръководството на училището е приело за своя мисия да възпитава съпричастност и състрадание, защото това е един от най-важните уроци. Голяма полза за всички е да се запознаят с опита на различните. По този начин учениците разбират, че всички са различни, но са еднакви в същността си.
Едно училище, където се надяват, че грижата за другите, състезателният дух и книгите ще преборят смартфоните. Иновативни методи провокират учениците да излязат от пасивната си роля и заучените постулати. „Библиотека без врати” разположена във фоаето на училището, с близо 300 заглавия е доказателство, че представата за това училище съвсем не съвпада с традиционната. Училищният живот тук си има свой облик. Търпеливи и силно вярващи в това, което правят, учителите виждат как в резултат на усилията им, хората около тях се променят. Това ги кара да се чувстват мотивирани, успешни, полезни и можещи да следват целите си още по-уверено. Училище, което се отличава с уникалност и индивидуалност.
Публикувано на 11 Apr 2019