ОБЩИНА ТЕРВЕЛ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ ВЪВ ФОНД“СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“


Група от дома в Полк.Савово на първото издание на Фестивала през 2015 година

Община Тервел подготвя проект за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“.Наименованието на проекта е „ФЕСТИВАЛ “ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ“ - НАШИЯТ НАЧИН ДА ОБЩУВАМЕ“. Първото издание на фестивала бе през м.октомври 2015 г. През настоящата 2019 година , фестивалът ще се проведе за пети път.Инициативата за създаването на такъв фестивал е на домуващите в Дом за стари хора с.Полк.Савово.Персоналът на дома подкрепи идеята на възрастните хора, зад нея застана и общинското ръководство.Участниците във фестивала се увеличават с всяка изминала година.Общината,читалището в гр.Тервел и приятели на дома съдействат за декориране на сцената, за осигуряване на предметни награди, за ползване на читалищната зала, за озвучаване.Участват групи и индивидуални изпълнители от домове за стари хора в страната.Персоналът на дома съставя сценарий и програма за участниците - както за сценичните им изяви, така и за срещите им с домакините в неформална обстановка. Всяка година създателите на фестивала разширяват обхвата му и въвеждат в регламента му нови жанрове и категории изкуства.Така той печели повече приятели и в него се включват повече възрастни хора от домове за стари хора.Домуващите са обединени от идеята да надградят фестивала с по-атрактивен сценарий и сценичен декор, както и да създадат паметен кът за него в дома за стари хора в с.Полк.Савово.
През 2017 година със средства от Фонд „Социална закрила“ беше закупено ново оборудване за кухнята на домашния социален патронаж в гр.Тервел. В следващите след подпомагането за оборудване две години (2018 и 2019), общината, съгласно правилата на Фонда може да кандидатства само веднъж, и то за финансиране на мероприятие.По тази причина е подбран проект за Дома за стари хора.

Публикувано на 08 Apr 2019