В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 29 март бе открита строителната площадка на проект за рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в три села от Община Тервел – Зърнево, Нова Камена и Безмер. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони по договор, подписан в средата на 2018 г. Общата стойност на строителните работи в трите села е 3 422 000 лв.
Най-голяма е инвестицията в с.Зърнево. В него живеят над 1200 души.Нова водопроводна инфраструктура се полага по двете най-дълги улици в селото – улица „Втора“ и улица „Трета“.Общата дължина на новия водопровод е 3500 метра.Общо 223 имота ще бъдат присъединени към обновеното трасе посредством нови сградни отклонения. Проектът предвижда и пълно преасфалтиране на двете улици . Площта на новите асфалтови настилки ще бъде 19 200 кв. м.Общата стойност на инвестицията за с.Зърнево е 2 175 000 лв.Открита строителна площадка в с. Зърнево

В село Нова Камена ремонтът е фокусиран върху улици „Втора“ и „Шеста“. Общата дължина на новият водопровод е 1025 м.Общо 59 домакинства ще имат нови сградни отклонения и ще ползват вода от новия водопровод.Ще се преасфалтират изцяло двете улици.Площта на новите асфалтови настилки е 8 339 кв.м. Стойността на вложенията в с.Нова Камена възлиза на 668 700 лв.


Открита строителна площадка в с.Нова Камена

За село Безмер е предвиден ремонт на подземна и надземна инфраструктура на улица „Трета“. Дължината на трасето е 828,5 м. Четиридесет и един имота ще имат нови сградни отклонения.Площта на новата асфалтова настилка е 5 860 кв.м.В село Безмер ще бъдат инвестирани 502 920 лв. През предходния програмен период, отново чрез проект по ПРСР , Община Тервел подмени водопроводът по ул.“Първа“ на с.Безмер – 1890 м. През тази година ще се преасфалтира изцяло улица „Първа“ в селото.
В селата Зърнево, Безмер и Нова Камена живеят общо 2800 души.


Публикувано на 08 Apr 2019