Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ МОМЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

Общината е организация, която има много широк спектър на дейности.Какви , обаче са нещата, които могат да бъдат отличени сред многообразието от общински дела през първите два месеца на 2019 г:
- Изготвен и приет общински бюджет;
- Направен, внесен и одобрен проект по „Красива България“;
- Подготвени и представени в УО на ОПРЧР документи за подписване на договор за интеграционни политики на уязвими групи;
- Подготвени и внесени в ПУДООС три проекта за обновяване на зелени площи в селата Кочмар, Кладенци и Зърнево;
- Приключена процедура за избор на строителна фирма, която ще направи основен ремонт на спортната площадка на СУ“Йордан Йовков“ в гр.Тервел;
- Приключени и съгласувани с ДФЗ процедури за избор на изпълнители, които ще направят нови водопроводи и асфалтиране на улици в селата Зърнево, Безмер и Нова Камена, планирана дата за откриване на строителните площадки в трите села;
- Обявена обществена поръчка за рехабилитация на ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел;
- Изготвен проект за рекултивация на депо – бивше сметище в гр.Тервел, предстои кандидатстване в ПУДООС;
- Изготвен проект за изграждане на параклис в с.Коларци, сключен договор с изпълнител, предстои изпълнение на първи етап;
- Подписан договор за финансиране на безплатен интернет на обществени места, предстои сключване на договор с изпълнител;
- Доставено обзавеждане и оборудване за обреден дом на гробищен парк в гр.Тервел;
- Стартирали дейности за оформление на двора на общинския музей;
- Сключен договор за направа на ограда на лицевата страна на гробищен парк в гр.Тервел;
- Изготвен и приложен алгоритъм за разпределение на бюджета за общинските училища с компоненти, отразяващи политиката на Община Тервел в общинското образование;
- Подготвени две нови инициативи на общината за събития в музея – изложба на стари осмомартенски честитки и декор с кът и облекла за снимки за пролетните християнски празници;
- Организирани събития от календара на културните дейности;
- Осигурени работни места за хора с увреждания и дългосрочно безработни лица;
- Организирана работа на автоспирка Тервел;
- Подготвени предложения за две заседания на Общински съвет Тервел.Публикувано на 05 Mar 2019