В Н И М А Н И Е

Уважаеми жители на Община Тервел,

Уведомяваме Ви, със заповед на Българската агенция по безопасност на храните РД 11-427/25.02.2019 г. за възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня.
Община Тервел попада в инфектираната зона, включваща следните населени места:
Тервел,Ангеларий,Балик,Безмер,Божан,Бонево,Войниково,
Главанци,Градница,Гуслар,Каблешково,Кладенци,Кочмар, Мали извор, Нова Камена, Оногур, Полк. Савово, Поп Груево, Професор Златарски, Сърнец, Честименско.
Горецитираното , налага предприемане на по – строги мерки за биосигурност на отглежданите домашни свине.

КАК ДА ОПАЗИМ ДОМАШНИТЕ СВИНЕ ОТ ВИРУСА НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.

2. В помещенията с животни да влизат само хората, които се грижат за тях.

3. Домашните свине да не се хранят с пресни фуражи, добити в заразени райони с вируса на АЧС.

4. Диви свине или части от тях независимо дали са били отстреляни или намерени мъртви да не се въвеждат в личните стопанства, в които се отглеждат свине.

5. Новозакупените животни да се държат под карантина поне 30дни.

6. Почистването и дезинфекцията на транспортните средства, с които се превозват животните са задължителни.

7. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълното му приготвяне /варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н./

8. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти /луканка, суджуци, наденици, маринована сланина и др./

9. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне /варене, пържене, печене/ или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.

10. Сланината трябва да премине термична обработка /варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас/.

11. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка /готвени ястия, печено или варено и др./. Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките /найлонови пликове, кутии и др./, в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.

12. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животното също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни, или се предават за унищожаване.

13. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация /нокти, четина, зурли и др./, се заравят на мястото, където са заклани животните, на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни, или се предават за унищожаване.
Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизлизи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА! Всички хора, които участват в клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки, за да не разнесат вируса по домовете си!
АПЕЛИРАМЕ стопаните, отглеждащи свине за лична консумация да предприемат превантивно клане за прибиране и съхранение на свинското месо.


Дирекция “Екология“ при община Тервел

Публикувано на 01 Mar 2019