Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КАН ТЕРВЕЛ В НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА

На 6 ноември от 17,30 часа зала Кан Тервел в общинския музей в Тервел бе домакин на едно от най- важните събития, които общинското ръководство организира в рамките на честванията, посветени на 1300 години от победата на Кан Тервел над арабските нашественици край Константинопол през 718 година.
Авторската среща „Кан Тервел в научната и художествената литература“ бе планирана като форум, на който жителите на града и общината да се срещнат с историците и писателите, които са свързали научните си и творчески търсения с живота и делото на българския владетел Тервел и мястото му в националната и европейската история. Покани са отправени до академиците Антон Дончев и Васил Гюзелев, до проф. д-р Пламен Павлов, проф. Казимир Попконстантинов, Проф. д.и.н. Георги Атанасов, писателите Драгни Драгнев и Емил Димитров и до авторът на паметника на Кан Тервел акад. Валентин Старчев, както и до авторът на фигурата на Кан Тервел, експонирана в обновения музей Борис Борисов.
Поради лични и служебни ангажименти част от авторите не можаха да се отзоват на поканата, отправена от Кмета на община Тервел до тях. Академик Валентин Старчев в личен разговор, а по- късно и в писмен вид отправи своите благодарности и поздрави до организаторите. На 6 ноември тервелчани се срещнаха с един от най- големите изследователи на Кан Тервел през последните 20 години проф. Георги Атанасов, проф. Казимир Попконстантинов, чиято основна област на научните интереси са Средновековната църковна архитектура, епиграфски паметници, средновековни дворцови комплекси и др., писателят Емил Димитров- автор на романа „Кан Тервел- кошмарът на Халифата“. Модератор на срещата бе дългогодишният преподавател по история Стойка Жекова.
Събитието бе открито с изпълнението на „Песен за Тервел“ по текст на поетът от Добрич Драгни Драгнев и по музика на тервелчанина Кунчо Кръстев. Песента е написана през 80-те години на ХХ век, но реално заживя през тази година, когато специално за честванията бе разучена от Църковния хор с диригент маестро Живко Колев. През месец октомври по поръчка на Общината бе изработен и музикален съпровод на произведението, което дава възможност и за разучаването и от ученици в училище.
Поздрав към гости и аудитория и думи за целта на събитието отправи г-жа Дияна Илиева, Заместник-кмет на Община Тервел. Тримата автори съвсем задълбочено и авторитетно отговориха на въпросите: Какво трябва да пише за Кан Тервел в един учебник за деца от начален етап на образование ? Какво трябва да знае за Кан Тервел всяко дете в България? Като научни ръководители на археологически проучвания на две крепости в региона – проф.Попконстантинов на Палматис в нашата община, а проф.Атанасов – на Залдапа в Община Крушари разказаха, че в двете крепости се е водил активен живот преди прабългарите да населят земите, в които днес ние живеем и какво според тях се е случило в този исторически отрязък от време, който лежи между процъфтяващите крепости Палматис и Залдапа и установяването на прабългарите по нашите земи? Писателят Емил Димитров разказа колко време му е отнело проучването на исторически източници , преди да пристъпи към работата си по романа „Кан Тервел-кошмарът на Халифата“ и за самия процес на написването на произведението. Останалите въпроси, върху които разсъждаваха авторите бяха: Какво е тяхното виждане за произхода на името „Тервел“ и находките върху епиграфски паметници? Какво е виждането им за владетелския дворец в Плиска и резиденцията в Никулицел в днешна Румъния и как ги свързват с Кан Тервел? В интернет пространството се публикува огромна по обем информация за исторически личности и събития, като често се твърдят диаметрално противоположни тези .Как да различим истината от лъжата при издирването на историческа информация? Как събуждат у студентите стремеж да търсят, откриват и преоткриват исторически факти и тези за средновековната българска история ? Защо избрахте владетелят Тервел за герой на Вашия успешен роман?

Публикувано на 07 Nov 2018