ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ И „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ Е С ПОЛОЖИТЕЛНА РАВНОСМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

      Населените места в Община Тервел имат характерните за малките селища проблеми с водоснабдяването – амортизирани етернитови водопроводни тръби, които често се пукат – дори от вибрациите на тежкотоварни автомобили или от резки температурни колебания, в резултат на което се налага спиране на водоподаването до отстраняването на съответната авария.Авариите са ежедневие както в границите на населените места, така и по външните водопроводи, които осигуряват подаването на вода с необходимото налягане между водовземните съоръжения – водонапорни кули, водоеми, сондажи. Точно тези т.нар.“външни водопроводи“ са главните виновници са честото спиране на водата по селата или пък за недоброто налягане на водата в мрежата.И докато общините имат някакви , макар и силно ограничени възможности да търсят финансиране за основен ремонт на водопроводната мрежа в населените места, то външните водопроводи са грижа изцяло на държавата, в лицето на съответния ВиК оператор.
      Давайки си сметка, че ВиК дружеството , обслужващо Област Добрич не е в добро финансово състояние и това ограничава чувствително възможностите за инвестиции, Община Тервел прие предложението на мениджмънта на ВиК оператора и на район Тервел да сподели част от финансовата тежест , за да бъдат решени в рамките на тази година проблемите с водоподаването на част от населените места. Така, чрез заплатени от Община Тервел нови водопроводни тръби и чрез поети от район Тервел на ВиК ремонтни работи бе изцяло подменен петкилометровия външен водопровод , захранващ с вода с.Нова Камена.Изцяло с финансиране от ВиК пък бяха закупени 3000 метра тръби, които се складираха в стопански двор на кооперация в с.Орляк. С 2000 метра бе подменено трасето на външния водопровод за с.Орляк, а с останалото количество ще се ремонтира външния водопровод за с.Мали Извор.

Публикувано на 05 Nov 2018