ПОСЛЕДНИ ЗА ГОДИНАТА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Сухото и топло време през октомври е благоприятно за продължаване на строителните работи по общинските обекти.Това позволява да се планира приключването им до края на календарната година.Така неудобствата за гражданите ще приключат по-бързо, а общината ще освободи капацитет, за да изпълни още проекти през 2019 година.


Улица Ст. Караджа в гр. Тервел

Работи се по четири общински проекта. Най-големият от тях е за рехабилитация на улици и се финансира по ПРСР. През миналата седмица беше направена нова настилка на улица Осма в с.Честименско и започна работата по ул.Седемнадесета в с.Жегларци.Предстои да се асфалтират участъци от улиците „Оборище „ ,“Раковски“, „Люлин“, „Вихрен“ и
„Черно море“.Общата стойност на проекта е два милиона лева.
Продължава строителството по третия етап на транзитния водопровод по ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел.През идната седмица ще бъде направена дезинфекция на трасето на втория етап и ще започне използването му.Финансирането на проекта е от ПУДООС.Стойността му е 470 хиляди лева.


Довършване на обреден дом в гробищния парк

Работи се по довършването на обредния дом в гробищния парк.Сградата е новоизградена през тази година на етап „груб строеж“ . Довършителните работи, обзавеждането и оборудването се финансират с постановление на министерски съвет.Работи се по дограма, топлоизолация, инсталации, мазилки, настилки, оформление на двора, обзавеждане и оборудване.Финансирането на целия обект е на стойност 190 хиляди лева.
Тече работа и по укрепване на свлачище, формирало се на моста на пътя Тервел-Полк.Савово. Финансирането е по правителствено постановление, а стойността на укрепването е 37 хиляди лева.

Публикувано на 22 Oct 2018