ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С ПОДКРЕПА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПУБЛИЧНИ ПРОЕКТИОбщина Тервел изказа благодарност на Правителството и Министерство на финансите за това, че през 2018 година срещна разбиране и исканията й за допълнително финансиране на важни за хората в общината проекти бяха удовлетворени. Повече от един милион лева бяха осигурени от държавния бюджет след мотивирано искане на Председателя на Общинския съвет инж. Симеон Симеонов (ПП ГЕРБ) и Кмета на Общината инж.Живко Георгиев ( ПП БСП).Финансовата подкрепа на държавата идва в труден за общината момент и е практически пример за това, че централната власт работи в полза на всички граждани, без да ги разграничава по политическа принадлежност на избрания от тях кмет.
Средствата, които Община Тервел получи от правителството са предназначени за пет различни общински проекти, реализирането на които касае всички възрастови групи хора, избрали да живеят и развиват бизнес в Община Тервел.
С 300 х.лв. ще бъде създадена нова и модерна спортна площадка в най-голямото и посещавано от деца от цялата община училище в гр.Тервел. С 280 х.лв. вече е реновиран и оборудван със съвременни музейни атракции общинския музей в гр.Тервел.Общинското ръководство разчита на тази инвестиция , за да повиши туристическия потенциал на общината и да добави стойност към общинския продукт.Обновяването на музея придава добавена стойност към съвместните усилия на Община Тервел и Министерство на Културата да върнат към живот късноантичния град Палматис, „кацнал“ в живописния каньон на Суха Река.Друга част от правителствената помощ (270 х.лв.) е предназначена за обновяване на площада и паметника на Кан Тервел.Тази инвестиция ще даде възможност за организиране на подобаващи за личността на славния български Кан Тервел чествания на 1300 годишнината от победата му над арабските нашественици пред стените на Константинопол и спасяването на християнска Европа.Сто и двадесет хиляди лева от държавното финансиране са предназначени за завършване на обреден дом в гробищния парк на общинския център.Строежът започна през тази година , а публичното обсъждане на проекта показа изключително високи нива на обществена подкрепа към този проект.Правителството осигури и 37 х.лв. за възстановяване на мостово съоръжение на общински път, увредено след свлачище преди година.
Средствата, осигурени от Правителството и Министерство на финансите ще позволят на местната власт да реализира проектите, очаквани от всички граждани на Община Тервел, без да се налага да ограничава финансирането на пакета от публичните общински услуги, които предлага.Това осигурява добра среда за живот в общината и допълва инвестиционната активност и усилията на бизнеса в общината да създава и поддържа работни места в земеделието, производствата, услугите и селския туризъм.

Публикувано на 02 Aug 2018