ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ИЗБРА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА ГЛАВНАТА УЛИЦА В С.БЕЗМЕР

   На 10 юли приключи процедурата за избор на кредитна институция, която ще финансира чрез общински дълг проект за рехабилитация на общински път DOB1192 /III-207/ Тервел - Безмер - Гуслар - Граница община Тервел - Кайнарджа - /II-71/" от км 6+000 до км 11+960, участък от км 6+000 до км 7+890 ( главната улица на с.Безмер).

   Процедурата започна с покана до всички кредитни институции, публикувана на електронната страница на Община Тервел.Банките имаха срок за подаване на оферти до 25.06.2018 г. Подадени бяха оферти от „Уникредит Булбанк“ АД и „Търговска банка Д“ АД.Офертите бяха отворени на 26.06.2018 г.До етап „Преговори за подобряване на офертите“ бяха допуснати и двамата участници.Преговорите се състояха на 04.07.2018 г.С по-благоприятни за Община Тервел параметри на кредита, на първо място бе класиран участникът „Уникредит Булбанк“ АД.

   Община Тервел ще ползва банков кредит от максимум 892 000лв. при следните параметри:

   Надбавка от 1,3 % годишно над 3 м. индекс Софибор (основен лихвен процент, считано от 1.07.2018 г.) , или общо 2,3 % лихвен процент за кредита към момента на приключване на процедурата ;

   Лихвен процент при просрочие на главница – редовен лихвен процент + надбавка от 2 процентни пункта годишно;

   Без такса за разглеждане на кредита;

   Годишна комисионна за управление на кредит – 0,7 % годишно

   Предстои да бъде подписан договор за кредит.Ремонтът на улицата ще започне през м.август.Дължината на участъка е почти 2 километра.Водопроводът под настилката вече е подменен и това стана чрез проект по Програма за развитие на селските райони през 2014 година.

   Община Тервел има ниска кредитна задлъжнялост и няма просрочени задължения към доставчици.Кредитът ще се издължава за 10 години.Припомняме, че с кредит с аналогичен размер като настоящия , взет през 2006 г. и вече издължен, Община Тервел асфалтира новата част на кв.“Изгрев“ и улица „Хан Аспарух“ в участъка, който е общинска собственост и преминава през централната част на града.

Публикувано на 10 Jul 2018