ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Нейният общ размер е 1 571 148 лв. Сумата е от три източника на финансиране – държавен бюджет чрез целева субсидия за капиталови разходи (659 148 лв.), Министерски съвет чрез постановление за целево финансиране на площад и музей (550 000 лв.) и собствени приходи на Община Тервел (362 000 лв.).


Строежът на храм Рождество Богородично в с.Нова Камена

Към края на първото шестмесечие изпълнението на капиталовата програма върви с планираните темпове.Общината е приключила с три доставки – на тематични кътове за игра на деца в детските градини ( стойност 19 200 лв.) и с доставка на употребяван автомобил за тъжни обреди – също 19 200 лв. и на пожароизвестителна инсталация в ОУ „В.Друмев“ в с.Орляк (5 000 лв.).В процес на изпълнение са договори на обща стойност 944 000 лв. Строят се нов обреден дом в гробищния парк и църковен храм в с.Нова Камена. Основно – както фасади и покрив, така и всички помещения- се ремонтира общинския музей, изработват се мебели и оборудване за експозициите.Подменят се водопроводи и се прави нова настилка на площадите „Хан Тервел“ и „Старият дъб“.


Строеж на обреден дом на гробищен парк


Сградата на музея


Площад Старият дъб - пешеходна зона


Площад Хан Тервел

Проведени са обществени поръчки и предстои подписване на договори за 173 000 лв.- за ремонти на общински сгради по селата – кметство, здравна служба и читалище в с.Орляк , джамия в с.Градница , клуб на пенсионера в с.Жегларци и довършване на помощна сграда към джамията в гр.Тервел, както и за осветление на спортна площадка в ПГТО, ремонт на басейн в ДГ“Здравец“,подмяна на котел и горелка в ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Безмер.

Има и малки по обеми работи, които Община Тервел изпълнява със собствен човешки ресурс – ограждане на гробищни паркове, ремонт на конструкции на чешми, изработване на пейки за зали за тържества по селата.

Предстои и обявяване на поръчка за изкърпване на улична мрежа в населените места.Дейността трябва да се изпълни през есента.


Публикувано на 20 Jun 2018