БЛОК „ХАН ТЕРВЕЛ“ В ГР.ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ПОСРЕЩА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЛАДЕТЕЛ ТЕРВЕЛ

   Блок „Хан Тервел“ в гр.Тервел вече има на фасадата си пано, което изобразява владетеля Тервел на кон, пред стените на Константинопол.Рисунката заема цялата площ на фасадата на блока , висока е петнадесет и половина метра, широка – десет и половина.
   Художниците на паното са млади хора от столицата - Илиян Михайлов и Иван Величков.Илиян е икономист, а Иван-зъботехник. И двамата обаче рисуват от деца.Работят заедно от седем години.През тези години са разкрасили много сгради.Най-голям брой изображения са поръчвани от групи собственици , които са пожелали да се направи рисунка на частично санирана фасада на жилищна сграда или на трансформатори, които се намират между няколко жилищни сгради. Много са и училищата, които са имали желание техният патрон или тематично изображение да бъде нарисувано на фасадата на училището. Само четири са сградите, за които както в случая с блока в Тервел, Илиян и Иван са рисували върху цялата площ на фасадата.Единият от тези блокове е в гр.Ботевград и върху фасадата му е изобразен Васил Левски.В Сандански пък трансформатор пресъздава изображения на артефакти от етнографията и културното наследство на района.
   Община Тервел „стигна“ до младите художници след издирена информация в мрежата за трансформатор в ЖК “Разсадника“ в София, който изобразява Кан Тервел сред български воини. Последва среща в Тервел , възлагане от Община Тервел , доставка на материалите и работа. Преди същинското рисуване художниците разработиха изображението под формата на картина. Картината , след приключване на работата, подариха на Община Тервел. Предварителните дейности включват още полагане на координатна мрежа върху изображението и разчертаване на мрежата върху фасадата на блока.

В процес на работа

   Рисуването продължи седем дни. Истински хора на духа, художниците прекратиха работа в преди обеда на 24 май и станаха част от общинското тържество.По високите части на фасадата се работеше от стрелата на наета от Общината вишка, а на по-малките височини с общинската вишка, която се ползва за обслужване на уличното осветление.
   Материалът, с който е нарисувано паното е боя - спрей от марката Montana Gold, произведена в Германия.Доставката е от там, в България не се търгува с тази боя.
   Илиян и Иван вече имат планове за следващи задачи.Проявяват професионален интерес към българската шевица и започват работа по проект за изобразяване на шевици върху фасади на сгради.
   Паното с изображението на Кан Тервел е първата задача, която Община Тервел си постави с програмата си за честването на 1300 годишнината от победата на Кан Тервел над арабските нашественици при Константинопол.

Готовото пано

   Следващото по ред събитие от програмата е валидирането на юбилейна пощенска марка и ще се случи на 15 август.

Публикувано на 30 May 2018