Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРОЛЕТЕН КРОС „ ХАН ТЕРВЕЛ“През м.април на градския стадион в гр.Тервел се проведе традиционния пролетен крос „Хан Тервел“, организиран от Община Тервел, отдел „Просвета“, ЦПЛР „Малкият принц“, МКБППМН и САК „Атлетик“.
С поздрав към участниците и пожелание за успешно представяне, бе дадено началото на кроса. Г-жа Виолета Димитрова директор на ЦПЛР „Малкият принц“, умело организираше лекоатлетите в предстартовата треска. Участие взеха ученици от училищата в Тервел, Безмер, Нова Камена и Зърнево.

Според регламента в състезанието бяха сформирани пет възрастови групи, разделени на момичета и момчета.
Възрастови групи и разстояния:
Родени 2005/2006 г. момичета – 300м.; Родени 2005/2006 г. момчета – 400м.; Родени 2003/2004 г. момичета – 400 м.; Родени 2003/2004 г. момчета – 600 м.; Родени 2002 г. момичета – 400 м.; Родени 2002 г. момчета – 800 м.; Родени 2001 г. девойки мл.възраст – 400 м.; Родени 2001г. юноши мл.възраст – 800 м.;Родени 1999/2000 г. девойки ст.възраст – 400 м.; Родени 1999/2000 г. юноши ст.възраст – 800 м.

Победители в съответните групи станаха следните участници:
При родените 2005/2006 г. момичета-300м.
I-во място: Анифе Евгениева Иванова – ОУ с.Безмер
II-ро място: Ипек Нурхан Неждет – СУ гр.Тервел
III-то място: Гюнюл Гюнайдън Назиф – ОУ с.Нова Камена

При родените 2005/2006 г. момчета 400м.
I-во място: Сейчан Катев Тодоров– ОУ с.Безмер
II-ро място: Рейхан Ридван Мустафа – ОУ с. Безмер
III-то място: Никола Ганчев Попов – СУ гр.Тервел

При родените 2003/2004 г. момичета-400м.
I-во място: Станислава Василева Колева – СУ гр. Тервел
II-ро място: Хюсне Василева Михайлова – СУ гр. Тервел
III-то място: Айрие Сюлейман Апти – СУ гр. Тервел

При родените 2003/2004 г. момчета 600м.
I-во място: Валери Митков Димитров– СУ гр.Тервел
II-ро място: Алиибрям Сезгин Реджеб – ПГТО
III-то място: Иван Йорданов Иванов – СУ гр. Тервел

При родените 2002 г. момичета-400м.
I-во място: Петя Христова Калинова – ПГТО гр. Тервел
II-ро място: Гюлсевер Нихат Осман – ПГТО гр.Тервел

При родените 2002 г. момчета 800м.
I-во място: Венелин Николаев Стоянов– ПГТО гр.Тервел
II-ро място: Стоян Красимиров Колев – ПГТО гр. Тервел
III-то място: Синан Неджми Шукри – ОУ с.Нова Камена

При родените 2001г. девойки мл.възраст - 400м.
I-во място: Айше Сали Шабан – ОУ с.Зърнево
II-ро място: Набурчин Гюнай Феим – ПГТО гр.Тервел
III-то място: Асие Мехмед Керим – ОУ с.Зърнево

При родените 2001г. юноши мл.възраст - 800м.
I-во място: Аркан Ефраимов Назифов – ПГТО гр. Тервел
II-ро място: Юсеин Самет Юсеин – ПГТО гр.Тервел
III-то място: Симеон Аметов Романов – ПГТО гр. Тервел

При родените 1999/2000г. девойки ст.възраст - 400м.
I-во място: Серен Джанси Рафи – ОУ с.Зърнево
II-ро място: Фатмегюл Шабан Алиосман – ОУ с.Зърнево
III-то място: Айше Ерол Адил – ОУ с.Зърнево

При родените 2001г. юноши ст.възраст - 800м.
I-во място: Дарин Денев Георгиев – ПГТО гр. Тервел
II-ро място: Адем Ерджан Шаиб – ПГТО гр.Тервел
III-то място: Апостол Павлинов Костадинов – ПГТО гр. Тервел

Всички участници в кроса получиха тениска с логото на турнира и Община Тервел. Класиралите се на първо, второ и трето място бяха наградени с медали.

Публикувано на 02 May 2018