Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

На 15 март приключи приемът на проекти за публична инфраструктура в МИГ Тервел-Крушари.Мярката беше отворена за кандидатстване в продължение на месец.Община Тервел внесе четири проектни предложения.Те са за обновяване на образователна и социална инфраструктура и за благоустрояване на градска среда.

Първото от тях е за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер.Проектът предвижда реконструкция на сграда, в която сега се помещава личният лекар на селото и пощенския офис.Сградата е на два етажа, със сутерен.В сутерена ще се разположи кухненски блок с топла кухня, подготвителни за различните групи продукти, складови помещения, помещения за персонала и разливна.На етаж 1 ще има сектор за медицински грижи – лкекарски и зъболекарски кабинети, манипулационна, чакалня и санитарен възел, както и дневен център за възрастни хора.На етаж 2 ще има дневен център за деца.Общата стойност на строителните работи е 165 509,49 лв. без ДДС.Ще бъде доставено професионално кухненско оборудване на стойност 76 969 лв. и автомобил за разнос на храна на стойност 22 000 лв.Центърът за социални услуги ще осигурява храна за възрастни хора от село Безмер ,обяд за учениците в местното училище и храна за децата в детската градина.Село Безмер има 1244 души население.В училището учат 80 ученици , а в детската градина се възпитават 50 деца.Училището в с.Безмер е единственото общинско училище, в което към момента не е осигурено столово хранене на децата.В центъра ще се разкрият работни места за 6 души.

Второто проектно предложение е за реновиране на откритата спортна площадка в основното училище в с.Нова Камена.Училището в това село е средищно и обучава деца от всички съседни на с.Нова Камена села, а от края на 2017 г. е и защитено, което означава че няма да бъде закрито, дори и в определен момент да намалее броя на децата в него.В момента те са 81.Проектното предложение предвижда основен ремонт на съществуваща асфалтова настилка, полагане върху нея на акрилна ударопоглъщаща настилка, ограждане на игралното поле с четириметрова ажурна ограда , направа на чешма, обособяване на игрище за футбол на малко поле и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол.Стойността на инвестицията е 164 731,93 лв. без ДДС.

Третото проектно предложение е за основен ремонт на площад „Старият дъб“.Става дума за вътрешната обособена част на площада,тази която граничи с жилищните блокове и търговските обекти под тях.Тя ще бъде изпълнена с вибропресовани бетонови павета.Този малък проект надгражда друг, по-голям, за който вече предстои изпълнение – този за пешеходната зона на същия площад.Той ще бъде изпълнен с гнайсови плочи.Стойността на инвестицията в МИГ е 99 339 лв. без ДДС.

Четвъртото предложение е за участъци от три улици в град Тервел - „Дунав“, „Пирин“ и „Тимок“.Общата дължина на уличната мрежа, която ще се ремонтира е 994 метра, а площта е 5237 кв.м.Стойността на инвестицията е 272 845,27 лв. без ДДС.

Общата стойност на инвестиционните работи за четирите проекта 801 391,69 лв. без ДДС.

Публикувано на 16 Mar 2018