ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

ЗАПОЧНАХА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 Г.


    На 6 февруари т.г. Община Тервел обяви обществена поръчка за основен ремонт на главната улица в с.Безмер.През м.март ще бъде приведено в действие решението на общински съвет Тервел за стартиране на процедура за избор на кредитна институция, която да осигури финансиране на проекта.Улицата е дълга почти два километра и представлява част от общински път,неизбираем за финансиране в проект по Програма за развитие на селските райони.Това принуди общинското ръководство да търси алтернативни източници на финансиране, в случая чрез дългосрочен банков кредит.Офертите на участниците в обществената поръчка за строителство ще бъдат отворени на 9 март.
    Четири дружества подадоха оферти за основен ремонт на общинския музей в Тервел.Те кандидатстват за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на всички външни ограждащи елементи на сградата, както и за направа на нова ел.инсталация.Финансирането е осигурено от Министерски съвет, по искане на Община Тервел и по повод на честването на 1300 годишнината от победата на Хан Тервел над арабските нашественици при Константинопол.Офертите бяха отворени на 7 февруари т.г. , като на 8 февруари приключи етапа на предварителното им проучване.Следва оценка на техническите предложения на участниците.
    Факт е първият за годината договор по изпълнението на капиталовата програма за 2018 г. на Община Тервел. Той е с дружество за производство на мебели, което ще изработи тематични кътове за игра на деца в 16 детски групи.Общо 32 къта (по два за група) ще зарадват малчуганите в детските градини в гр.Тервел и големите села в общината.Още 10 комплекта трябва да бъдат направени през 2019 г. за по-малобройните детски групи в малките населени места в общината.Стойността на договора за мебелите е 19200 лв. с ДДС.
    Община Тервел работи по обществена поръчка, която ще бъде организирана в обособени позиции и ще обхваща строителни дейности в селата Орляк (ремонти на здравна служба, кметство и читалище), Жегларци (основен ремонт на клуб на пенсионера), Градница ( ремонт на покрив на джамия) и Тервел (довършване на второстепенна сграда на джамия).
    В последната десетдневка на февруари ще бъдат отворени и офертите на кандидатите да строят площад „Хан Тервел“. Настилката ще е от гнайсови плочи върху бетонова основа и циментова замазка.Финансирането е от Министерски съвет по постановление за честването на годишнината от победата на Хан Тервел.

Публикувано на 08 Feb 2018