МНОГО НАКРАТКО ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетът на Община Тервел е насочен към различни общински дейности и услуги.В няколко поредни материала ще дадем яснота по основните му акценти. Най-общо и базово за бюджет 2018 на Община Тервел може да се каже следното:

Общата бюджетна рамка е с 1 166 х. по-голяма от тази на бюджет 2017 г.Докато в началото на 2017 г. общината е имала финансов план на стойност 11 020 х.лв., сега той е в размер на 12 187 х.лв. В тази сума обаче са включени и 550 х.лв., които правителството отпусна в края на 2017 г. за обновяване на музея и на паметника на Хан Тервел.

Както и миналата година, общината приключва с преходен остатък в местни дейности от 520 х.лв. С минимално увеличение – с по около 50 х.лв. са сумите , с които общината ще разполага за капиталови разходи , както и общата изравнителна субсидия за местни дейности.

От държавния бюджет общината ще получи през 2018 г. общо 8 218 775 лв. , в т.ч. 6 254 575 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности, 1 306 500 лв. – обща изравнителна субсидия , в това число 135 100 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване и 657 700 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. Местните приходи, които ще влязат в общинската хазна през 2018 г. не се отличават съществено от тези , събрани през 2017 г. Община Тервел не е променяла размера на местни данъци и такси, наемите за земеделските земи са вече търгувани в основната си част за период от пет стопански години.По тази причина приходната база на общината е относително постоянна.През 2018 г. общината очаква да получи 2 861 953 лв. от данъци, такси, наеми и продажби.През 2017 г. очакванията са били за 2 809 359 лв.

Разпределението на капиталовите разходи е направено на принципа на надграждането – довършват се обекти, които са започнати през 2016 или 2017 г., ремонтират се обществени сгради, образователна, социална и техническа инфраструктура.Обектите, които са включени в поименния капиталов списък за 2018 година са:

• Изграждане на църковен храм в с. Н.Камена (етап)– 60 000 лв.
• Довършителни работи за доизграждане на Джамия «Дом на покойника» гр.Тервел –
60 000 лв.
• Основен ремонт покрив джамия с.Градница – 15 000 лв.
• Външна топлоизолация на сграда на Обединено училище с.Колараци – 20 000 лв.
• Доставка и монтаж на котел и горелка за ОУ с. Безмер – 26 000 лв.
• Закупуване на тематични кътове за игра за занимални в детските градини – 20 000 лв.
• Основен ремонт басейн в ДГ «Здравец» в гр.Тервел – 10 000 лв.
• Основен ремонт на улица с. Поп Груево – 120 000 лв.
• Основен ремонт площад «Старият дъб» – зона за отдих – 120 000 лв.
• Клуб на пенсионера с. Жегларци – 35 000 лв.
• Основен ремонт на Селска здравна служба в с. Орляк – 7 000 лв.
• Ремонт на читалище с. Орляк -25 000 лв.
• Вътрешен ремонт кметство с. Орляк – 7 000 лв.
• Ремонт и обзавеждане на зали за събития в селата Каблешково, Божан и П.Савово –
20 400 лв.
• Изграждане на кът за отдих и бетонова площадка покрай чешмата в с. Божан – 4 000 лв.
• Основен ремонт на водоизточник с. Балик – 4 000 лв.
• Изграждане на автоспирка с.Безмер – 5 000 лв.
• Закупуване на терен за разширяване на гробищния парк в гр.Тервел – 35 000 лв.
• Закупуване на употребяван автомобил за превоз на покойници – 15 000 лв.
• Ограждане на гробищните паркове в гр. Тервел и селата – 37 700 лв.
• Изграждане на осветление за спортна площадка ПГТО гр.Тервел - 10 000 лв.
• Закупуване на храсторез с. П.Савово – 1 600 лв.


Публикувано на 08 Jan 2018