Проект "Приказки за народите на света през очите на децата"!

Изучаването на приказки за народите по света от детството довежда до интерес към народното изкуство, уважението към хората от другите националности, развива желанието да се учи. И със сигурност всяко дете мечтае за книгата си, в която любимата приказка ще бъде илюстрирана от самия него. Нашата задача е да реализираме тази мечта. Проектът е замислен за последователно проучване на приказки от различни народи по света . Особено внимание се отделя на възпроизвеждането на детайли от националния живот, костюми, традиции. Приказките са първите ни учители, които оценяваме и обичаме, дори когато ставаме възрастни. Детска градина „ Здравец“ град Тервел работи съвместно вече втора година с Детска градина “Матрьошка“ град Москва и Детска градина“ Берьозка“ в град Санкт- Петербург. Вече две години си сътрудничим , заедно извършваме различни дейности с децата, онлайн, разработваме с учителите нетрадиционни методи за развитието на въображението на децата , изграждаме приятелски отношения между руските и българските деца.На 13.11.2017 година бяхме официално поканени да участваме в Международен конкурс- онлайн .Темата на конкурса бе „ На гости на приказките“. Изпратихме клипове в които децата, заедно със своите учителки изработваха кукли от царевична шума. Под вещите и умели ръце на Василка Йоргова, Дилияна Колева, Цанка Златева, Радка Александрова, Иванка Йорданова, Евдокия Найденова, Жечка Илиева и Наталия Андреева се появиха прекрасни герои, от познати народни приказки- Богданка, Хитър Петър, Трите прасенца. Пресъздадено бе времето, през което жените са работели на нивата и са изработвали на децата си кукли от шума и от носни кърпички.

   Участници в конкурса бяха : детски градини от различни републики на Русия, от Турция, Норвегия, Швейцария и България. От България участвахме четири детски градини- от град София, град Смолян, град Сандански и град Тервел.

   Детска градина „ Здравец“ град Тервел получи ДИПЛОМ – първа степен, най- високата награда за направление – детски градини. ДИПЛОМ- втора степен получиха Детска градина “Матрьошка“ град Москва , и ДИПЛОМ- трета степен – Детска градина“ Роза“ град Мардин- Турция. Поощрителна награда получиха децата от Детска градина“ Буратино“ град Смолян.

   Предстои официално награждаване с почетни медали и сувенири. А през месец юли учители от Детска градина „ Здравец“ град Тервел ще се включат в обучение и квалификация в посочен град от организаторите на проекта.

Публикувано на 08 Jan 2018