ОТНОВО НА ТЕМА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

2017 година определено бе годината, в която общо четири вековни дървета в град Тервел напомниха за себе си.След номинацията на Старият дъб, трите секвои в центъра на град Тервел влязоха в дневния ред на проблеми за разрешаване.Последният оглед, който бе извършен в началото на летния сезон показа, че дървесината им е в различни етапи на загниване, което предизвиква съхнене на дърветата.В крайна сметка, през м.юли те вече бяха без зелените си корони.


Трите изсъхнали секвои в центъра на Тервел през лятото на 2017 г.

Трите секвои са били естествено озеленяване в училищния двор на начално училище в Тервел.То се е намирало на мястото, където днес е площадно пространство с големия фонтан.Преди да бъде обособен училищен двор, мястото е било зелена площ.Няма данни за точната им възраст, но се предполага, че са малко над 100 години.
Секвоите са преживели радикалната промяна в централната градска част през 80-те години на миналия век.Тогава началното училище и жилищните сгради в съседство са били съборени, за да се построят блокове и да се изгради площад на три нива , с два фонрана – голям и малък. На същия строеж на площада е бил свидетел и Старият дъб, който се намира на най-ниското площадно ниво.


В процеса на работа

След като обсъди вариантите,в които трите секвои да продължат да живеят, общинското ръководство се спря на идеята от все още здравата сърцевинна част на дънерите им да бъдат изработени резбовани фигури, които да се импрегнират и да се съхранят.Двама резбари работиха по фигурите.Две от тях са решени в аспекта на предстоящата годишнина – 1300 години от победата на Хан Тервел над арабския хаганат и спасяването на Европа.В тях са вплетени елементи от печата на Хан Тервел, розетата от Плиска, бойното снаряжение на прабългарските войни.Едната от двете секвои , освен с резбовани фигури, е оформена като място за сядане.Третото дърво е резбовано със символични за Добруджа стилизирани житни класове и слънчогледи.


Резултатът

През следващата година Община Тервел ще продължи огледа на старите дървета в населените места, за да се гарантира безопасността на гражданите.Идеята тези от тях, които представляват ценност като дървесни видове, да продължат да живеят във вид на дървени фигури, е добра и намира подкрепа у гражданите в общината.

Публикувано на 20 Dec 2017