Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОТНОВО ЗА ОПАСНИТЕ СГРАДИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През тази година общинското ръководство започна работа по един наскоро разписан в общинските стратегически документи приоритет:премахване на опасни общински сгради.Такива в нашата община има няколко.В преобладаващата част от случаите се касае за недостроени двуетажни сгради, предимно в селата.През 80-те години на миналия век, очевидно като следствие от желанието на тогавашните власти да се изграждат „модерни“ за времето си обществени сгради, са започнати строежи на обекти, които са останали незавършени.Може да се спори доста по въпроса дали и в онези времена е било целесъобразно да се строят толкова големи по площ сгради.Така или иначе, изминало е твърде много време, за да можем да бъдем напълно обективни с мнения по този въпрос.Резултатът обаче е, че повече от тридесет години сградите се саморазрушават, а размерите и конструкциите им са такива, че не могат да бъдат обособени части от тях, подходящи за да бъдат преустроени в актуална инфраструктура за предоставяне на публични услуги.Наличната материална база в селата е напълно достатъчна, за да подслони училища, детски градини, читалища, клубове.Съществуващите сгради ангажират твърде голям обем от общинския бюджет, за да бъдат поддържани в прилично състояние.Всяка година се ремонтират основно покриви, въвеждат се мерки за енергийна ефективност,правят се различни текущи или основни ремонти.Понякога, макар и в редки случаи се налага да се изграждат нови сгради. През последните няколко години бяха построени ново читалище в с.Зърнево , клуб в гр.Тервел, църква в гр.Тервел, а сега и в с.Нова Камена.Решения за строеж на нови сгради се вземат тогава, когато не съществува алтернатива да бъде преустроена съществуваща сграда.По същия начин стои въпросът и когато се взема решение за събаряне на сграда.Това се прави, ако за сградата няма никаква друга алтернатива за преустройване и ползване, за нея не е регистриран инвеститорски интерес и когато тя вече е станала опасна за гражданите.
През лятото на 2017 г. бе разрушена недостроена комбинирана сграда в с.Попгруево.На предстоящото заседание на общинския съвет на 29 ноември т.г. ще бъдат разгледани три предложения на кмета за разрушаване на общински сгради.В тях четем следното:
1.Старо училище в с.Орляк: Дворното място не е оградено.Сградата е изключително опасна, поради свличане на стоманобетонната подпокривна плоча.Тя е паднала върху тухлените зидарии на втория етаж на основния корпус на сградата и е разрушила изцяло всички стени.Предполага се , че в разрушения участък има и носеща стена.Липсва проектна документация за строежа.Частично ограбени са материалите от тухлените зидове.Покривната конструкция липсва. Обрушени са части от бетоновите конструкции.Достъпът на деца не може да бъде ограничен.Има видими следи, които показват, че в сградата перманентно проникват хора, вероятно предимно деца и младежи.Училището днес се намира в друга сграда, построена през 80-те години.Тогава старото училище е изоставено и обречено на разрушаване.Същевременно, един от корпусите на новото училище също не е завършен и днес училището няма физкултурен салон.


Саморазрушилото се старо училище в с.Орляк


2.Недостроен корпус на училищна сграда към обединеното училище в с.Коларци: Недостроената сграда е на два етажа, със сутерен.Конструкцията е стоманобетонова.Зидовете са тухлени.Покривната конструкция е изградена и покрита с ламарина.Частично ограбени са материалите от тухлените зидове.Покривното покритие е корозирало.Компрометиран е дървеният материал на покривната конструкция. Обрушени са части от бетоновите конструкции.В сутерена на сградата в неучебно време проникват животни и хора.През ваканционните периоди достъпът на деца не може да бъде ограничен.Допълнително, недовършената сграда има разположение, което препятства проникването на слънчева светлина в част от използваемите класни стаи и административни помещения на сградата.
3.Полуразрушена сграда на бивша детска градина в с.Попгруево: Днес детската градина в селото се намира в бившата училищна сграда, а старата детска градина се руши. Дворното място е оградено с масивна ограда, чиито метални пана липсват.Достъпът в имота е свободен. Сградата е едноетажна, в напреднал етап на разрушение.Видимо е, че липсват бетонови конструкции – плочи или колони.Покривът е изцяло разрушен.По-голямата част от ограждащите и вътрешните стени - също.Видимо е, че градежът е от тухли – единични и четворни.Липсват дограми.Полуразрушените зидове крият опасност от допълнителни срутвания, при което могат да бъдат наранени хора.
Огромен проблем за град Тервел, който към момента не може да бъде разрешен е този с рушащата се сграда в центъра на град Тервел.Построена като Комитет на БКП, след това станала училище, през 2001 г.прехвърлена от областния управител в собственост на Министерство на правосъдието, от почти 20 години тази голяма и частично незавършена сграда в центъра на Тервел се руши.Тя е настояща собственост на Висшия Съдебен Съвет.Въпреки многократните апели на Община Тервел сградата да бъде предоставена на Общината, за да бъде намерено безопасното решение за нея, това не се случва.Общинското ръководство ще поднови искането си към Висшия съдебен съвет за предоставяне на ненужната и опасна сграда в собственост на Община Тервел.

Публикувано на 28 Nov 2017