1 НОЕМВРИ 2017 –ТА – ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

   Нашият народ чества ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ.Само у нас, в България имаме такъв ден.Със сигурност за това си има причини и те се коренят в нашата българска същност .Ние сме част от народ, формиран от различни етноси – така е днес, така е било през годините на робството, така е било и в средновековието,когато нашата , българска държава е създадена по тези земи и е имала своите векове на възход, своите велики победи , своите икономически, културни и книжовни върхове.

   Защо имаме Ден на будителите? И кои са хората, които припознаваме като будители? Отговорът от една страна е еднозначен, а от друга – облечен в нюансите на нашата народопсихология.На въпроса кои са будителите, можем да отговорим така:това са хората, които англоезичните народи наричат лидери.При тях обаче думата лидер означава водач, а при нас думата е будител.Водачите на българския народ са имали нелеката задача да пробудят у всеки българин достойнството на свободния гражданин, умението да цени високо историята, произхода и заветите на предците си, желанието да живее не само с мисълта да оцелее, но и със стремежа да пребъде като народ – един от тези народи, които са имали своя добре устроен и цивилизован живот в Европа , своята писменост и книжовни школи много преди други европейски народи да познаят държавност и родина.

   Казват, че българинът има изключително здрав корен и че е уникален с това, че е оцелял след пет века тъмнина на робство.За да оцелее обаче, народът е дал своите жертви, и точно тези жертви са били неговите водачи.Без тях са следвали векове на безпаметно съществуване – без следа, без паметен знак, без славни имена.Само с късащите сърцето тъжни напеви на народните песни и легендите , разказващи за много кървави разправи, жертви и скръб.От тази нощ на робството народът се е събудил – бавно, тежко и мъчително, с много усилия и жертви на хора просветени и смели.И точно тези хора българинът е нарекъл свои будители.Те са революционери, книжовници,борци за църковна независимост, радетели за свободна държава, в която да има място за всеки работещ и можещ гражданин, без значение от етнос и вероизповедание.

   Днес живеем в условията на общи европейски ценности, свободен избор,условия, в които всеки може да се развива според желанията , уменията , интересите, трудолюбието и находчивостта си.Но отново сме загубени и безпомощни в недъзите на обществения живот.Признаваме, че образованието не е на нужното ниво,здравеопазването е пагубно за хората,всички публични системи са неефективни и не решават проблемите, политическите формации не са последователни в действията си и не излъчват към обществото послания, които да го обединят.Изпитваме огромната нужда от своите днешни будители – за да усетим по еднозначен начин нуждите си на народ, да се обединим и с разум и труд да постигнем добрия и достоен живот, който заслужаваме да живеем.

   Нашите будители днес са сред нас.Това са онези учители, за които работното време не свършва с последния звънец за деня, които работят с душа, за да привлекат за каузата на знанието всяка детска душа, които не щадят сили за успеха на учениците си.
   Будители са онези читалищни дейци, за които значение има всяко влязло в читалището дете, всеки млад човек, у който е събудена любовта към българския фолклор,всеки възрастен, който чрез самодейността пази вечна българщината.

Будители са всички общественици, които не мерят работата си в часове, а се трудят още и още, за да постигнат по-добри условия за живот на гражданите, по-пълноценни възможности за развитие на децата и младежите.


  Честит празник на всички учители и читалищни дейци от Община Тервел!
 Честит празник на всички граждани на нашата хубава, дейна и съхранила българския дух и здравия добруджански корен община!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:Инж.Живко Георгиев

Публикувано на 30 Oct 2017