НОВА ИНВЕСТИЦИЯ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВКИ В С.БЕНКОВСКИ С ФИЛИАЛ В С.ЗЪРНЕВО СТАВА ПО-ЕФЕКТИВНО И МОДЕРНО ПОСРЕДСТВОМ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА „ВЕС“ООДНа 23.10.2017 г., ВЕС ООД проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект по процедура „Енергийна ефективност на малките и средни предприятия“, осъществен с финансовата подкрепа на ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.Представяне на проекта

Ръководителят на проекта Едис Емре презентира основната дейност по проекта, свързана със закупуване на нов агрегат за директно отливане на ходила. Стойността на инвестицията е в размер на 4 млн. лв., като от тях 2.525.400лв. без ДДС са предвидени в бюджета на проекта и са съвкупност от европейско, национално и собствено финансиране.
Г-н Джавит Фети – управител на фирма ВЕС ООД запозна участниците в пресконференцията с допълнителните пред проектни дейности, които фирмата ще направи. За осигуряването на условия, предпоставка за успешно завършване на проекта, компанията ще инвестира собствени средства с прогнозна стойност в размер на 1.500.000лв, свързани със строително-монтажни работи, допълнително закупуване на машини и оборудване като окомплектовка към основния агрегат.
Към днешна дата, компанията произвежда и изнася обувни изделия предимно за световно известни търговски марки. Със закупуването на новия агрегат, компанията ще има възможност да разшири асортимента си на предлагане, като включи предпазни работни обувки тип „Safety Shoes“, трекинг и комфортни обувки изработени с иновационна за България технология, която позволява качествена изработка с минимални енергийни разходи и екологично замърсяване на околната среда.
Специални гости на събитието бяха кмета на Община Добричка – г-н Тошко Петков, кмета на Община Тервел – г-н Живко Георгиев, кмета на с. Бенковски, представители на Община Тервел и на местния бизнес.

Публикувано на 30 Oct 2017