ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР „ ЗЛАТНА ЕСЕН“

На 13.10.2017 год. от 14,30 часа на градския стадион бе проведен традиционния лекоатлетически турнир „Златна есен“. Той бе организиран от Община Тервел, отдел „Просвета“, ЦПЛР „Малкият принц“, МКБППМН и САК „Атлетик“. Участие взеха учениците от СУ „Йордан Йовков“, ПГТО „Дочо Михайлов“, ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер, ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена, ОУ „Христо Ботев“ с. Зърнево, ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци.

Момичета на стартМомчета на старт
Според регламента в състезанието бяха сформирани пет възрастови групи, разделени на момичета и момчета. След пробяганите разстояния се оформи и крайният резултат:
При родените 2005/2006 г. момичета-300м.: I-во място: Фелиз Шабан Бейнаби – ОУ с.Нова Камена;II-ро място: Ипек Нурхан Неждет – СУ гр.Тервел;III-то място: Иснур Сейран Садък – ОУ с.Нова Камена
При родените 2005/2006 г. момчета 400м.:I-во място: Сейчан Катев Тодоров– ОУ с.Безмер;II-ро място: Кристиян Павлинов Тодоров – СУ гр.Тервел;III-то място: Тургут Музафер Юсуф – ОУ с. Зърнево
При родените 2003/2004 г. момичета-400м.:I-во място: Станислава Василева Колева – СУ гр. Тервел;II-ро място: Зелиха Шанъйдън Мехмед – ПГТО гр.Тервел;III-то място: Севда Юсеин Хамди – СУ гр. Тервел.
При родените 2003/2004 г. момчета 600м.:I-во място: Валери Митков Димитров– СУ гр.Тервел;II-ро място: Алиибрям Сезгин Реджеб – ПГТО;III-то място: Бюрджан Маринов Радев – ОУ с. Коларци.
При родените 2002 г. момичета-400м.:I-во място: Петя Христова Калинова – ПГТО гр. Тервел;II-ро място: Валентина Ангелова Илиева – ПГТО гр.Тервел;III-то място: Сезел Зейнел Февзиева – ПГТО гр. Тервел
При родените 2002 г. момчета 800м.:I-во място: Ибрям Севди Яшар– ПГТО гр.Тервел
II-ро място: Есран Байхан Исмаил – ПГТО гр. Тервел;III-то място: Девран Севдим Яшар – ПГТО гр. Тервел
При родените 2001г. девойки мл.възраст - 400м. :I-во място: Елиф Зейнелова Февзиева – ПГТО гр. Тервел;II-ро място: Елис Зейнелова Февзиева – ПГТО гр.Тервел;III-то място: Седа Турхан Шабан – ПГТО гр. Тервел
При родените 2001г. юноши мл.възраст - 800м.:I-во място: Живко Стефанов Живков – ПГТО гр. Тервел;II-ро място: Еркан Ерджан Мехмедали – ПГТО гр.Тервел;III-то място: Живко Пламенов Желязков – ПГТО гр. Тервел
При родените 1999/2000г. девойки ст.възраст - 400м.:I-во място: Ясмин Сурай Ахмед – СУ гр. Тервел;II-ро място: Дуйгу Джеват Ахмед – ПГТО гр.Тервел
При родените 2001г. юноши ст.възраст - 800м.:I-во място: Николай Иванов Колев – ПГТО гр. Тервел;II-ро място: Исмаил Сезгин Исмаил – ПГТО гр.Тервел;III-то място: Георги Бориславов Андреев – ПГТО гр. Тервел.
Всички участници в кроса получиха тениска с логото на турнира и Община Тервел. Класиралите се на първо, второ и трето място бяха наградени с медали.

Публикувано на 30 Oct 2017