АКЦИЯ „ПОСЛАНИЕ ВЪРХУ ЕСЕННИЯ ЛИСТ”


На 27 октомври 2017г. се проведе съвместна акция на деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ „Малкият принц” и Детско полицейско управление /ДПУ/ при СУ „Й.Йовков с ръководител Георги Чолаков – инспектор детска педагогическа стая , с помощта на РУ на МВР ,под мотото „Посланията на есенния лист”.Акцията е част от Националната кампания по превенция на пътните злополуки,която се провежда преди началото на зимата.

Децата връчиха своите послания за спазване на правилата на движение по пътищата,под формата на есенен лист на водачите на МПС.
Целта е да се фокусира вниманието на обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за безопасно поведение,като се посочи важността на примера на родителите и на възрастните за възпитаването на пътна култура у подрастващите.

Есенният лист,който децата поднесоха на тервелските шофьори,е символично пожелание за безопасно движение през предстоящия труден и опасен зимен сезон и е препоръка за безопасно шофиране,добра подготовка на автомобила за зимата,шофиране с намалена скорост,толерантност на водачите към трудно подвижните деца и възрастни пешеходци върху хлъзгавите настилки и други важни препоръки.
Есенният лист също е посланик на пожелание за здраве и живот,което е най-необходимо на водачите и всички негови спътници.

КАКВО ПРЕДЛАГА ЦПЛР „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА?• Кръжок по „ Химия и опазване на околната среда” и клуб „Зодиак” с ръководител В. Димитрова
• Школа по изобразително и приложно изкуство с ръководител В. Янкова
• Школа по модерен балет и мажоретни танци с ръководител Ж. Ненова
• Вокална студия Тервел с ръководител Живко Колев
• Ателие по керамика и грънчарство с ръководител Цанка Жечкова
• Клуб за Автентичен фолклор и краезнание – с ръководител Росица Стратиева
• Кръжок по Физика и математика с ръководител Доника Жекова
• Ваканционна програма „Наше лято“
В сградата на ЦПЛР занятия води и Клуба по шахмат с ръководител Красимир Прокопов.

Публикувано на 30 Oct 2017