ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР.ТЕРВЕЛ“


Той беше финансиран от Фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика и съфинансиран от Община Тервел.Общата стойност на инвестицията е 28 908 лева и включва доставка и монтаж на основни единици професионално кухненско оборудване за най-голямото общинско звено за социални услуги в Община Тервел – домашния социален патронаж в общинския център.


Доставени са нови: конвектомат с 11 нива, готварски печки с плочи и фурни, скари, картофобелачка, тестобъркачка, зеленчукорезачка, фритюрник и миксер.


Капацитетът на новото оборудване ще бъде оползотворен в пълен размер.Звеното на домашния социален патронаж в Тервел приготвя ежедневно храна за около 300 души – възрастни и самотноживеещи хора в гр.Тервел и близките села и потребители на услуги по проект „Топъл обяд“.Домашния социален патронаж в Тервел изпълнява и методически функции по отношение на персонала на центровете за социални услуги, които работят в селата Коларци, Нова Камена и Зърнево.


Основното оборудване беше старо, енергоемко и многократно отремонтирано.Новите уреди ще облекчат труда на заетите в звеното, ще повишат ефективността на работата им и респективно ще позволят да бъде увеличен броя на ползвателите на услугите.От друга страна, ще се намалят разходите на общината за електроенергия, основен и текущ ремонт на оборудването.


Публикувано на 20 Oct 2017