СПОДЕЛЯМЕ И РЕШАВАМЕ- В ИМЕТО НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ

Казвам се Христина Христова и съм ученичка в Х²² клас при СУ „Йордан Йовков” град Тервел. От 29 септември до 2 октомври 2017 година участвах в семинар на Съвета на Децата към Държавната агенция за закрила на детето. Събитието беше открито от председателя на ДАЗД Офелия Кънева. На откриването бяхме впечатлени от думите й: „България е сред водещите страни, които налагат модела на детското участие. Ако има нещо, в което сме лидери в световен мащаб, това са именно практиките за ангажираността на децата при формирането на политиките за тях. Най-добрите решения можем да вземем само заедно с децата, а не като им ги наложим“. Гост на семинара беше Първата дама г-жа Десислава Радева. Тя ни представи каузата на Фондация „Живата вода на България”. Идеята й е да се съхрани българското и всички ние, които милеем за България, да работим за нейния просперитет.


С госпожа Десислава Радева

Много хора ще се запитат какво точно прави Съветът? Как се избират точно тези деца? В Съвета разговаряме за доста важни теми, които вълнуват света. Макар там да сме събрани само дечица от различни области на България, ние имаме една обща мисия – да изразим мнението си и то да бъде чуто от всички. Ние сме личности, които обичат да помагат, да правят добрини и да бъдат в полза на обществото. Членовете на Съвета на децата, един от които съм и аз, сме инициатори и радетели на различни благородни каузи, които допринасят за решаването на въпроси, касаещи младите хора в България. Основни акценти в дискусиите ни бяха: осиновяване на деца, съдбата на децата- емигранти, условия за членуване в Съвета и методите на работа в него.
Участието ми в Съвета на Децата за мен е огромно предизвикателство и голяма възможност. Разбирам каква отговорност нося, след като приех длъжността в Съвета. Качествата ми, които ми помогнаха да вляза в Съвета, са същите, които все още трябва да надградя. Въпреки че моето членуване ще бъде само за една година, аз съм сигурна, че през този период ще науча много и ще се самоусъвършенствам. Целта на Съвета е да помогне да се чуе мнението на нас – децата, да разберат възрастните, че и ние имаме мнение по дадени теми. Може да сме деца, но и ние мислим, и ние чуваме и виждаме, макар че малко деца имат смелостта да изкажат своето мнение. Нашата работа в Съвета на децата е да се изказваме от името на децата в областта, която представляваме.
Преживяването там ми подейства толкова емоционално, че не исках да се прибирам- сякаш сред толкова дечица, макар и непознати в началото, си бях у дома. Толкова позитивни млади хора, събрани на едно! Първия ден бяхме само група от деца, но после се превърнахме в един общ колектив, който споделя идеите си и решава заедно за доброто на децата.
С нетърпение очаквам следващия семинар на Съвета, който ще се проведе през месец ноември в град София. Надявам се, че мога да бъда полезна с участието си и на децата от град Тервел, които ще опитам да привлека за осъществяване на нашите благородни цели.

Христина Христова- член на Съвета на децата към ДАЗД

Публикувано на 18 Oct 2017