ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: 75 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НЧ,,ЙОРДАН ЙОВКОВ-1942 Г.“ С.КЛАДЕНЦИ

Село Кладенци се намира на територията на община Тервел област Добрич, западно от общинския град. Наречено е така поради това че в селото има кладенец във почти всяка къща. Интересен е и фактът, че по времето на създаване на селото в радиус от двадесет километра не е имало никъде водоизточници.
Легендата ни казва, че селото съществува още през Х век. То е било средище на тогавашните владетели между столицата Плиска и Силистра. Селото е било стан /пристан/. По това време покрай селото е минавала река, наречената Суха река. За това говорят разкопките извършени през 1960-1968 година. Намерени са множество оръжия, глинени съдове и други предмети на бита. На по късен етап са извършени разкопки на крепостта Скала, югозападно от Кладенци. Проучванията сочат и е доказано, че крепостта е съществувала от Х век до първото десeтилетие на XI век, след което е опожарена. Намерени са много землянки, огнища, предмети на бита, украшения и оръжия. Също така са намерени монети и печат, което говори за значимостта на крепостта по това време. В землището на село Кладенци се намират много могили, свидетелстващи за живота и бита на тогавашното население.


Спомен от предаването От българско по-българско

В далечната 1942 г. е основано читалището в село Кладенци. Самодейност се е развивала от 1945 година насам. Основоположници на дейността са младежи от селото и учителите. Тогава е нямало читалищна сграда и хората се събирали в една стара къща, предназначена за кметство и за младежки събирания. За съжаление, липсват документи как се е изградило първото ръководство на читалището и кои са хората, влизащи в състава на първото настоятелство. Строежът на настоящата сграда започва през 1958 година и завършва през 1963 година. Открито е през ноември месец и е избран първия председател на читалището. За много кратко време е изградена библиотека, също така клуб със занимание по шах, табла и тенис на маса. Създават се оркестър, танцов състав, фолклорна певческа група. Същите се явяват на събори, надсвирвания, надпявания в областта и извън нея. Под ръководството на учителския колектив са създадени художествени колективи, изнасят се пиеси, рецитали и тази си дейност читалището е развивало до края на осемдесетте години на XX век.


Преди участие на фолклорен събор


Специалният ни гост Калинка Вълчева

Следва дълъг период като читалище със затихнали функции. През 2005 г. с помощта на община Тервел се прави нова пререгистрация и тогава, въпреки трудностите, предвид факта че голяма част от населението е застаряващо, е намиран начин за индивидуални изяви на читалището като самодейност. През 2012 година се обособява самодеен певчески състав от деца и възрастни, а към днешна дата само от възрастни самодейци, които с участията си на различни форуми за народни песни и обичаи, се опитват да поддържат българското народно творчество и да предадат историята на автентичния български фолклор на следващите поколения.


Част от празничната програмаСпециалният ни гост Калинка ВълчеваНай-малките ни самодейциСлед участие -конкурс за песен на Калинка Вълчева


На 13 октомври в присъствието на почти всички жители на селото бе тържествено отбелязана 75-тата годишнина от основаването. Скъпи гости на празника бяха и всички читалищни секретари от общината, кметове и кметски наместници, г-жа Севдалина Колева – директор „ОКМДР“, Костадин Станчев – общински съветник. С много вълнение участниците във фолклорната група поздравиха гостите на празника, споделиха с тях специално подготвената изложба от ръчно изтъкани черги, възглавници, сукмани и носии, както и от снимки и грамоти от историята на читалището. Специално участие в програмата взеха Петър Петров и Калинка Вълчева.
Благодарим на Община Тервел за материалната и морална подкрепа, на всички, които уважиха празника ни.

Милен Митев – секретар на НЧ „Й. Йовков-1942“ с. Кладенци

Публикувано на 18 Oct 2017