РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ЮЛИ 2017 Г.

Всички взети решения са по предложения на кмета на общината.Едни от съществените решения на последното заседание са следните:
*Община Тервел да кандидатства пред ПУДООС за рехабилитация на транзитен водопровод в гр.Тервел – този по ул.“Хан Аспарух“. Този водопровод е в онази част на града, която не попадна в обхвата на проекта за воден цикъл, тъй като има изградена изправна канализация.Според правилата на ОПОС към момента, в който Община Тервел кандидатства, реконструкция на водопроводи може да бъде финансирана само в участъците, в които се изгражда или реконструира канализация.Общата дължина на трасето на водопроводната мрежа по ул.“Хан Аспарух“, за което се отнася подготвения за разглеждане от ПУДООС проект е 1989 метра, разделен на три етапа (подобекти) с дължини съответно :Първи етап участъка от ул. „Н. Вапцаров“ до ул. „Цар Калоян“- централна градска част (подобект)-399 м.; Втори етап участъка срещу Бл.3 Теменуга (стара бензиностанция) до ул. „Н. Вапцаров“ (подобект) – 806 м.;Трети етап участъка от ул. „Цар Калоян“ до ул.„Стефан Караджа“ (подобект) – 784 м.Предвижда се изграждане на четири контролно-измервателни шахти за зониране на водопроводната мрежа на град Тервел.Ще се подменят всички сградни водопроводни отклонения.Водопроводната мрежа по ул. „Хан Аспарух“ е изграждана от азбестово-циментови тръби в периода 1956 – 1965 г.,а на по – късен етап е изпълнен и стоманен водопровод за който липсва антикорозионна защита.Водопроводът е силно амортизиран следствие на което често аварира. Експлоатацията за период от 60 години и множеството аварии са довели до нарушаване на връзките между сградните отклонения и преносната мрежа,което причинява нови аварийни ситуации и препятства ритмичното подаване на вода за населението. Местоположението и функцията на водопровода по ул.‘Хан Аспарух“ в контекста на ежедневните аварии по него, както и липсата на съоръжения за зониране на града, доведоха до ситуация, която по своите характеристики съвпадна с понятието „воден режим“ , т.е. ежедневно прекъсване на водоподаването на голям брой абонати, с цел осигуряване на възможности за работа по авариралите участъци. Контролно-измервателни шахти ще са Зона 3,4,5 и 6.Това ще позволи по бързо и лесно откриване на скрити аварии и спиране на водата само в авариралата зона.Възможността за разделяне на града на зони за водоподаване ще доведе до намаляване на загубите от вода на оператора ВиК АД гр.Добрич.
*Община Тервел да кандидатства в МИГ Тервел-Крушари за изграждане на обреден дом в гробищния парк на град Тервел.Проектът предвижда изграждане на едноетажна сграда от 150 кв.м.,на мястото на строената преди десетки години сграда, която е превърната в склад и е неподходяща за обреден дом.
* Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на Община Тервел – за сметка на икономии от навременно проведени обществени поръчки, се увеличават разчетите за изграждане на клуб в квартал „Север“ на гр.Тервел, за новостроящата се църква в с.Нова Камена и за второстепенната сграда на джамията в гр.Тервел.Отделят се средства за нови осветителни тела за читалището в гр.Тервел и за част от учебните стаи на средното училище в гр.Тервел.Разчита се и съфинансирането на проекта за доставка на кухненско оборудване за домашния социален патронаж в гр.Тервел, както и средства за две картофобелачки, необходими за центровете за социални услуги в селата в общината.

Публикувано на 31 Jul 2017