ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА ГОДИНАТА

Най-обективният измерител за инвестиционната активност в една община са издадените разрешения за строеж, които показват какви инвестиции стартират на нейна територия.В Община Тервел за първите шест месеца на годината са издадени 20 разрешения за строеж.Две от тях са за публична общинска инфраструктура (реконструкция на читалище и на спортна площадка) , едно е за нов църковен храм в с.Нова Камена, а седемнадесет са инвестиции на бизнеса и на граждани.


Млекопреработвателното предприятие в с.Жегларци е получило две разрешения за строеж – за разширение на хладилна база и за реконструкция на склад за амбалаж.Земеделски производител от гр.Тервел има разрешение за строеж за реконструкция на съществуващи овчарници в с.Честименско и преустройването им в кравекомплекс за 313 млекодайни крави и телета. Фирма от с.Зърнево е получила разрешение за строеж за външен водопровод на сграда за печене, опаковане и складиране на ядки.Значителна инвестиционна активност има в най-голямото по население тервелско село – Орляк.Получени са разрешения за строеж за магазин за промишлени стоки, както и за три двуетажни жилищни сгради за сезонно обитаване – двете с разгъната застроена площ всяка по 275 кв.м., а третата – с РЗП от 285 кв.м.
Граждани са взели разрешение за строеж за изграждане на два гаража и две пристройки към жилищни сгради - четирите имота са в гр.Тервел и са на различни собственици.Един собственик на къща с двор е получил разрешение за строеж на ново сградно канализационно отклонение за имота си в гр.Тервел.
Впечатление прави засилената инвестиционна активност в общината от страна на мобилни оператори и оператори на услуги, свързани с пренос на цифрова информация.Издадени са разрешения за четири разрешения за строеж за: базова станция на Мобилтел ЕАД, подземна оптична мрежа за селата Главанци, Каблешково и Безмер на „Телко инфраструктури“ ЕООД, за изграждане на подземна и на стълбова мрежа от „Нетуоркс България“ ЕООД.

Публикувано на 17 Jul 2017