ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИАНТИ В УЧИЛИЩЕТО НА Д-Р МИЛЕН ВРАБЕВСКИ


Откриване на учебната година от д-р Милен Врабевски

Председателят на Фондация „Българска памет“, д-р Милен Врабевски е личност, с която Община Тервел работи от 2009-та година.На него дължим ежегодните представяния на ученици от Тервел в пролетни и есенни семинари на Фондацията, както и пътуванията на деца от Тервел до Брюксел за запознаване с работата на Европейския парламент. Фондация „Българска памет“ работи с деца от българските общини в Родопите, с ученици от нашата община, както и с млади хора от българските общности в Украйна и Молдова.Основната цел на Фондацията е да изгражда у младежите дух на новатори и предприемачи, да им помогне да се чувстват достойни българи, които пазейки нашата, българска идентичност, имат своето място и роля в обединена и работеща Европа. Клубът по автентичен фолклор с ръководители г-жа Росица Стратиева и г-жа Стойка Жекова е школата, която обединява децата в Тервел , за да изгражда у тях дух на млади българи със самочувствие и усещане за принадлежност към ценностите на общия ни европейски дом.


Сградата на училището


Отличия на учениците в училището


Преди три години Д-р Милен Врабевски основа частно средно училище „Симеон Велики“.Посланието, закодирано в името на училището е мостът, който основателите му са си поставили за цел да изградят между „Златният век“ на България и нашето съвремие.Училището се намира на 3 км. от гр.София, в район Банкя.Учениците не могат да напускат сами училището.За тези от тях, които живеят в София е осигурен организиран училищен транспорт, а децата от страната са настанени в пансиона на училището.Дворът на пансиона


В унисон с последователната работа на Д-р Милен Врабевски с млади хора от няколко български общини, за учебна 2017/2018 година основаното от него училище предлага включване в стипендиантска програма на училището на две деца от Община Тервел .Басейнът на училището


Кой може да кандидатства за стипендиантската програма?
-Ученици, завършили през тази година седми или осми клас в училище в Община Тервел , за които са изпълнени следните две условия:
= успехът на учениците трябва да е най-малко 5,50;
= месечният доход на лице от домакинството на ученика да е до 450 лв.Изглед от класните стаи


Какво представлява стипендиантската програма?
- Обучение в класове с по 12 ученика, позволяващо прилагане на индивидуален подход към всеки ученик;
- Изучаване на английски, немски и руски езици с възможности за формиране на езикови групи , съобразени с началното ниво на езикови познания на децата по съответния език;
- Иновативни методи за обучение по всички учебни дисциплини чрез прилагане на съвременни и доказани учебни програми;
- Богат и разнообразен училищен живот – събития, конкурси, състезания, дискусии, работа в групи;
- Възможности за изяви в страната и в чужбина;
- Консултации и работа с училищен психолог;
- Ежедневна разполагаемост с лекар – педиатър;
- Прекрасна материална база, включваща уютни класни стаи,училищен басейн, физкултурни салони, открити спортни игрища;
- Ползване на пансион – в самостоятелна сграда в съседство на училищната, под надзор на възпитатели, със самостоятелен двор и трапезария, със стаи за по две деца;
- Осигуряване на четирикратно хранене в собствена столова на училището;
Класна стая в училището


Класна стая


Как става включването в стипендиантската програма ?

- Родителите и учениците, които проявяват интерес към стипендиантската програма и желаят да кандидатстват за включване в нея, трябва да подготвят:
= копие от бележника на ученика за седми или осми клас (в зависимост от възрастта на детето);
= удостоверение за доход на работещите членове от домакинството;
=декларация за членове на домакинството и техния статус (попълва се в училището);
- Родителите, които желаят децата им да кандидатстват за стипендиантската програма, могат да се обръщат за повече информация към г-жа Росица Стратиева- старши учител в СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел и към г-жа Дияна Илиева – зам.кмет на общината;
- Събеседването с учениците ще се проведе в края на м.юли,в училището.Пътуването на желаещите да кандидатстват деца и по един техен родител/настойник ще се осигури със собствен транспорт на Община Тервел.Открито игрище


Сграда в училищния двор


Стая в пансиона


Трапезарията на пансиона

Публикувано на 04 Jul 2017