ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:“СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА“ - КЛУБЪТ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР ПРАЗНУВА СВОЯТА ДЕСЕТГОДИШНИНА


Ръководителите на двете секции в клуба с директора на ЦПЛР Малкият принц


През м.юни тази година Клубът по автентичен фолклор и краезнание навърши десет години.Добър повод, за да изречем хубави думи и пожелания, да отдадем заслужено признание на двама прекрасни педагози и на десетки бивши ученици и настоящи успешни млади хора.Госпожа Росица Стратиева, госпожа Стойка Жекова и техните ученици бяха неизменен , верен и безкрайно позитивен партньор на Община Тервел през последните десет години и допринесоха много за създаване на богат фонд от материали за историята на общината и общностите, които живеят в нея.Изявяваха се и в национални инициативи, свързани с история, литература, краезнание.Участваха, биваха отличавани, бяха щастливи, пътуваха в страната и в чужбина, станаха неизменна част от календара на Фондация „Българска памет“.Клубът се превърна в школа за възпитаване на любознателни и амбициозни млади хора, познали както чистите приятелски отношения, така и предприемаческия дух и желанието да успеят.

Желаем на всички членове и приятели на клуба, както и на педагозите Росица Стратиева и Стойка Жекова да бъдат здрави, да се радват на труда си и да пазят ценното умение, което имат – да виждат стойностното в българските традиции и история в контекста на днешния ден и в полза на младите хора на настоящето.
От редакционния екип на вестник „Тервел“
Бивши и настоящи любители на фолклора и родния край

А ето и разказ за празника от първо лице:

В народното творчество е отразен духът на народа ни, неговата нравствена чистота. То се предава от поколение на поколение - като завет, и крие извечната тайна на естеството. За да съхраним старинните обичаи и традиции на хората от община Тервел, преди 10 години създадохме Клуб за автентичен фолклор и като героите на Йовков, работейки в екип, съхранявахме родова памет, обхождахме паметни места и се изявявахме през годините - на територията на общината, областта, България и чужбина.

Тържествената част от „Среща на поколенията” подготвихме със съдействието на ръководството на община Тервел, в лицето на Кмета инж. г-н Живко Георгиев, Зам. Кмета Дияна Илиева и г-жа Севдалина Колева-директор на Дирекция и прякото участие на г-жа Виолетка Димитрова –директор на ЦПЛР „Малкият принц”, където осъществяваме дейността си и днес.

Подготовката за събитието включваше издирване на автентичен снимков и словесен материал, подреден в изложба, разказваща за дейността ни през годините,издаване на дипляна под надслов „10 години-верни на народното творчество”, изработване на покани за участниците както и изготвяне на сценарии за провеждането му.

Десетата годишнина от работата ни отбелязахме на 22.V². 2017 г с тържествена „Среща на поколенията” в залата на община Тервел- там откъдето стартирахме, включвайки се с проект по нейна Програма. Посрещнахме гостите и приятелите си по стар български обичай с хляб и мед. Предложихме им да разгледат подредената изложба във фоайето и съпричастно се радвахме на емоцията, която излъчваха откривайки се някъде на някоя от снимките. Влизайки в залата ги посрещна музиката на популярната добруджанска песен „Мило ми е мамо, драго ми е татко”, подготвена от „тон-техника ”ни Петър.

Открихме празника с откъси от народни песни, разказващи за „Образът на България” чрез рецитация на Катя и Веселена и музикален фон - автентично изпълнение на емблематични български народни изпълнители. Представихме участниците и се постарахме да разкажем със силата на словото и съвременните информационни технологии на всички поканени гости и съмишленици с родолюбив дух и положителни емоции, хранители на българщината и традицията, инициативите ни по пътя през годините. Припомняхме хронологично и тематично извървения заедно път, слушахме отделни епизоди от дейността ни през тези години- забавни и незабравими, устояли на превратностите на времето, поучителни за най-новите ни членове - от „старите” членове, от приятели и съмишленици. Радвахме се на внимание и уважение - и към нас - като педагози, отдали се на съхраняване на традициите, и към настоящите членове, заразени с идеята да продължат и надградят наученото - за днешните- и за следващите поколения.

Благодарихме за вниманието към дейността ни – на всички и ги поканихме да разрежем специално приготвената по повод „Срещата на поколенията” торта с надпис „10 години Клуб за автентичен фолклор”.

Завършихме тържеството с обща благословия „Дай Боже… още Десет ”
Стойка Жекова и Росица Стратиева – ръководители на Клуб за автентичен фолклор и етнография

Публикувано на 03 Jul 2017