Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ СЪБОРИ ОПАСНА НЕДОСТРОЕНА СГРАДА В С.ПОПГРУЕВО

Кметът на Община Тервел внесе в Общински съвет докладна записка за премахване на опасна общинска сграда в с.Попгруево.Всъщност става дума не за сграда, а за незавършен груб строеж, изоставен от общината още в далечната 1988 година.Строежът се намира в дворно място от над 2 дка на входа на селото, в посока влизане от гр.Тервел.Застроената площ е 860 кв.м.,има сутерен и два етажа.Сградата крие много опасности.Конструкцията е обрушена, тухлите са разграбени или са се саморазрушили в следствие на 30 годишния си престой на открито.
Ръководството на общината прецени, че шансовете огромната сграда да бъде завършена и да послужи за задоволяване на обществени потребности в селото са нищожни.В същото време свободният достъп в нея на деца , селскостопански животни и хора крие огромна опасност за населението.Опасни са полуразрушени бетонови козирки, обрушени бетонови греди и колони, полуразрушени зидове.Затова кметът на Община Тервел внесе в Общинския съвет докладна записка с предложение да бъде приложена разписана в Закона за устройство на територията процедура за събаряне на сградата.Предложението е съобразено и със Закона за управление на отпадъците, тъй като при събарянето на сградата ще се генерира огромно количество строителни отпадъци.
Премахването на сградата ще бъде възложено на външен изпълнител, притежаващ необходимия опит и разрешителни за извършване на тази дейност.След освобождаването на терена, той ще бъде включен в програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Тервел.
В Община Тервел има още няколко такива опасни и изоставени на етап „груб строеж“ публични сгради.Една от тях, която е особено голяма, е общинска собственост и се намира в центъра на с.Жегларци.Други две – в селата Балик и Честименско - са държавна собственост и съдбата им зависи от Областна управа в Добрич.Община Тервел вече предприе мерки да поиска от областния управител да прехвърли собствеността на опасния строеж в с.Балик на Община Тервел, за да бъде извършено премахване.Засега от там отговарят, че имотът ще бъде търгуван на търг за продажба на имоти държавна собственост и бъдещето му ще бъде решено в зависимост от резултатите от търга.

Публикувано на 22 May 2017