ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЪРКОВЕН ХРАМ В С.НОВА КАМЕНА


Проект за нова църква в с.Нова Камена

   Проектът за изграждане на нов църковен храм в с.Нова Камена вече е одобрен от Община Тервел и на 15 февруари т.г. за него е издадено разрешение за строеж.В бюджета на Община Тервел за 2017 г. вече са разчетени 21 300 лв., с които ще бъде започнат градежа.Двете обстоятелства позволяват да се планира дата за първа копка и тя вече е определена от Доростолската митрополия – третият ден на Великден, 18 април.
   Село Нова Камена няма действащ църковен храм.Преди години за построяването му е отреден свободен общински терен на главната улица на селото.През 2015 г. Община Тервел възложи проектиране и определи параметрите на храма.Идейният проект бе предложен на публично обсъждане с жителите на селото през лятото на 2015 г.През 2016 г. проектът бе завършен, а църковното настоятелство извърши поредица от административни действия за надлежното си регистриране.След като пред начинанието не съществуват повече пречки, през тази година бяха заделени средства от общинския бюджет и строежът може да започне.
   Новият храм ще носи името „Рождество Богородично“ и ще има храмов празник на 8-ми септември.Застроената площ на сградата е 114 кв.м., а разгънатата застроена площ – 162,8 кв.м.Сградата няма да има сутерен,но в нея е вградена камбанария.Височината на храма от пода до най-високата част на камбанарията е 11 метра.

Публикувано на 17 Feb 2017