ОТКРИТ УРОК ЗА ЛЕВСКИ В СУ“ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ТЕРВЕЛ


Участниците и гостите,обединени от образа на Апостола

   Учениците от XI а клас , под ръководството на Г-жа Росица Стратиева и с помощта на преподавателя по информационни технологии Силвия Александрова избраха 17 февруари за ден, в който поканиха свои гости, за да представят пред тях един по-различен поглед към живота, делото и гибелта на Апостола.Младите хора, издирили малко известни факти от живота на Дякона, умело съчетаха исторически реалности със съждения на съвременници на събитията , показаха трънливия път на Левски през погледа на български публицисти и общественици от времената на трудния път на българския народ към Свободата. По стъпките на Дякона преминаха през манастира „Свети Спас“, където младият Васил служи на бога, през малкото, долепено за църквата училище в карловското село Войнягово, където Левски е както любим на децата учител, така и просветител за техните родители.Представена бе презентация и за всички известни художествени творби на тема „Левски“ – картини и паметници.Вниманието на зрителите бе спечелено чрез интересни съпоставки, зад които стои продължителен и упорит труд на екипа от ученици и педагози.Един такъв момент бе презентирането на снимков материал и факти за паметниците на Левски в България – „най-високият“, „най-ниският“, „най-старият“, „най-новият“ .Урокът бе структуриран и представен по начин, който внушава една основна теза : Левски не е светец, той е човек,който е осъзнавал своята мисия – да помогне на народа си да почувства необходимостта да бъде свободен и да извърви пътя към свободата си.
    Гости на интересния и прецизно подготвен урок бяха Зам.кмета на Община Тервел Дияна Илиева и Директор на Дирекция „Образование,култура и младежки дейности“ Севдалина Колева,Директорът на училището Атанас Недялков и Зам.Директорите Калина Илиева и Румяна Станкова,Директорът на Центъра за личностно развитие Виолета Димитрова,историкът Стойка Жекова и класният ръководител на учениците – Димитричка Тодорова.
    Амбициозните млади хора и техните учители се готвят за участие в проекта „180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ“, организиран от Община Карлово.Община Тервел, убедена в техния успех, вече е резервирала средства за пътуването на младите изследователи и родолюбци до Карлово.

Публикувано на 17 Feb 2017