ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ТЕРВЕЛСКОТО СЕЛО ЗЪРНЕВО ВЕЧЕ ПРЕДЛАГА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ


В очакване на малките лакомници


    Първият учебен ден от втория срок на учебната година бе и първият ден, в който в ОУ „Христо Ботев“ в с.Зърнево стартира столово хранене на учениците.Училището е основно, в него през тази учебна година учат 86 деца от с.Зърнево.Няма деца от съседни населени места.Учениците са на възраст от първи до осми клас.До момента в училището не е предлагано столово хранене, тъй като няма пътуващи ученици и децата са се прибирали по домовете си след приключване на учебните занятия.През последните години обаче бе въведено задължително целодневно обучение за всички ученици и сега децата от първи до седми клас прекарват повече време в училище.По тази причина Община Тервел предприе действия за устройване на кухня-майка в с.Зърнево и в тази кухня занапред ще се приготвя топла храна за децата от местната детска градина (36 на брой) и за учениците от училището.Предвидено е от 5 юни т.г. в кухненския блок да стaртира и филиал на домашния социален патронаж.Така и възрастните хора в с.Зърнево – тези , които изпитват затруднения в ежедневието си- ще получават ежедневно топла храна.Село Зърнево е едно от големите села в Община Тервел.В него живеят постоянно около 1200 души.Новата социална услуга, която стартира от днес доведе и до разкриване на две нови работни места за хора от с.Зърнево.Общо персоналът на кухнята вече е от пет души.Ремонтът и оборудването на кухнята бяха финансирани и изпълнени от Община Тервел през 2016-та година.Първите опитали топлата храна в училищната столова са децата от начален етап

    През последните години Община Тервел изпълнява последователна местна политика за разширяване на кръга от деца, ученици и възрастни хора, които да ползват услугите на общински центрове за социални услуги и кухненски блокове , така че да се подобри качеството на живот в ежедневието им.Ценовите равнища на приготвяната от общинските звена храна е изключително добро.При тристепенно меню (супа, основно ястие с месо и десерт) цената на един храноден за учениците варира между 1,49 лв. и 1,80 лв.С незначително по-висока стойност е храноденът в детските градини (там има две закуски и тристепенен обяд) и на възрастните хора, при които храната е с по-голям грамаж.Всички менюта се изработват от общински специалист и имат съответствие с наредбите за хранене на деца и ученици.Менюто за възрастните е различно за отделните социални центрове и е съобразено с етническите особености на населението , обхванато от съответния център, както и с утвърдените рецептурници за приготвяне на храна за обществено хранене.


   Шест от седемте общински училища вече имат столово хранене.Това училище, което все още няма такова е основното училище в с.Безмер.Общината подготви проект за преустройство на свободна общинска сграда в с.Безмер – бивша здравна служба, за превръщането й в център за социални услуги.Проектът е приоритизиран за финансиране от стратегията за развитие на МИГ Тервел – Крушари.В този център ще се приготвя храна за децата от местната детска градина (40 на брой) и за децата от училището.Ще има и направление за възрастни хора.Село Безмер е населено място, което не страда от съществен демографски проблем.В него живеят малко над 1200 души , като броят им през последните години се запазва.

Публикувано на 10 Feb 2017