С изнесен урок на тема

27 ЯНУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОЛОКОСТАРаботен момент от урока

    С изнесен урок на тема „Да помним и да не забравяме” на 27. 01. 2016 година участниците в Клуб за Автентичен фолклор и краезнание отбелязаха международния ден на Холокоста в ЦЛРП „Малкият принц” гр. Тервел. Под ръководството на г-жа Стойка Маринова организацията му бе дело на Петър,Виолина, Красимир и Екатерина, подготвили презентирането на темата с познавателна и възпитателна цел пред участниците в тази иновативна форма на придобиване на знания и формиране на лично отношение по темата. Пряко участие в подготовката му имат и Марина, Хриси и Дени, изработили нагледен тематичен материал под формата на постери- „Холокоста като историческо явление по време на Втората световна война”, „България и Холокоста”, „Отношение към Холокоста днес”. Работата по техническото обезпечаване материалите за урока бе поверена на Веселена. В реализацията му участваха всички присъстващи чрез изслушване на въвеждаща теоретична част, гледане на мултимедиен продукт, работа върху работни листи, библиографска справка, илюстративен и справочен материал за седемнадесетте международни мемориални комплекса, издигнати в памет на жертвите на Холокоста по света. Споделените мнения по време на урока от участниците показаха,че мотото му е актуално за всеки от тях и има нужда от провеждането на такива извънкласни форми на обучение и възпитание. С едноминутно мълчание всички отдадоха почит на жертвите –деца, жени и мъже на една извратена теория за така наречената „арийска”нация на една фашистката идеология по времето на управлението на Адолф Хитлер в периода 1933-1945 година.
Презентиране на историческото знание за Холокоста от Петър, Красимир, Виолина и Екатерина

    Проведеният урок е поредна инициатива на Клуба за автентичен фолклор и краезнание, свързана с придобиване на знания, опазване на историческата памет за миналото,възпитаване на отношение към издирена историческа истина, сравняване на исторически тенденции в миналото и днес,както и в подкрепа изследване връзките между българския и еврейския народ във времето. В подкрепа на това твърдение е и приемане от участниците в Клуба на предложение за включване в международен проект и реализиране на конкретни инициативи по него, свързани с темата за Холокоста.

Информационните табла за холокоста, изработени от Марина, Хриси и Деница

    Гости и активни участници в урока бяха и г-жа Севдалина Колева-директор на Дирекция „Образование, култура и младежки дейности”, г-жа Диана Йорданова - директор на ДГ „Здравец“ и общински съветник, г-жа Пролетина Добрева-старши учител и преподавател по История и цивилизация в СУ-гр. Тервел. Г-жа Росица Стратиева запечата на снимки различни моменти от мероприятието.
   Урокът завърши с почерпка, осигурена от община Тервел .

Публикувано на 03 Feb 2017