ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В Общинска администрация – гр. Тервел постъпи писмено уведомление от Областния управител, предвид писмо с изх. номер ЕРR-19/ 19.01.2017 год. на изпълнителните директори на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, относно регистрирано от дружеството повишено потребление на електроенергията на територията на Североизточна България, в резултат на значително по-студено време през настоящия зимен сезон.
Сметките за месец декември на част от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО са по-високи спрямо същия период от миналата година. Данните на компанията показват, че средната сметка на битовите клиенти за декември 2016 год. е с 10% по-висока в сравнение със същия месец на 2015 година. Увеличението се дължи на по-ниските с 4,3 градуса средни температури през последния месец на 2016 спрямо 2015 година.
От началото на 2017 година потреблението на електроенергия на територията, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО, също бележи ръст спрямо същия период на изминалата година. Пикът на консумирана енергия е регистриран на 11 януари, когато потреблението е достигнало нива с близо 62% повече в сравнение със същия ден на 2016 година.
В тази връзка ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия. Тези от тях, които срещат затруднение да покрият задълженията си в срок, могат да подадат заявление за разсрочване в удобен за тях клиентски център на компанията. Специалистите на компанията ще разгледат всеки случай и ще се свържат с клиентите, за да им предложат индивидуална схема на разсрочване.
При необходимост от допълнителна информация и консултация относно начините и реда за разсрочване на сметките за електроенергия, клиентите на ЕНЕРГО-ПРО могат да се обръщат към служителите в денонощния телефонен център на компанията на телефон: 0700 1 6161. Предвид продължаващото по-студено време в сравнение с предходния отоплителен сезон, от електро-разпределителното дружество очакват тенденцията за по-висока консумация на електроенергия да продължи и през януари. ЕНЕРГО-ПРО запазва готовността си и през следващите месеци да откликне на всеки, който желае да се възползва от възможността за разсрочване

Публикувано на 27 Jan 2017